Syndikát novinářů
České republiky

PrahaZápadní čechy (Plzeň) MoLoCH (Most - Louny - Chomutov)Ústí nad LabemLiberec a JablonecJižní čechy (České Budějovice)Středočeský regionVýchodní čechy (Hradec Králové)VysočinaJižní Morava (Brno)ZlínSeverní Morava a Slezsko (Ostrava)

Syndikát

…je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

Syndikát novinářů ČR je partnerem projektu CZ 1.04/3.4.04/26/00096 Volná novinářka, redakce a rodina, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizátorem projektu je občanské sdružení Hermés. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu. Veškeré informace o projektu najdete na novinarka.hermesmedia.cz

Kdo a jak se může stát členem?

Členem syndikátu může být člověk, který má z novinařiny většinu svých příjmů, nebo jí věnuje většinu svého času. Členem se může stát také student žurnalistiky nebo příbuzného oboru a bývalý novinář-senior. Podrobnější informace najdete zde.

Kolik to stojí?

Roční členský příspěvek je pro řádné členy 750,- korun, pro studenty a seniory 350,-korun a pro mimořádné členy 1150,- korun. Zaplatit ho můžete buď v kanceláři hotově, nebo složenkou, nebo převodem na náš účet 37437011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého novinářského průkazu.

A co najdete na stránkách syndikátu?

Na webových stránkách Syndikátu novinářů se dozvíte, kdo a jak se může stát naším členem, jaké mu z toho plynou výhody, ale současně jakými etickými pravidly se musí řídit a jak vlastně funguje naše Komise pro etiku. Věděli jste, že jsme jediná organizace v České republice, která může vydávat mezinárodní průkaz novináře? To je doklad, který vám v zahraničí může velmi pomoci. Pokud sháníte práci v médiích a nebo pracovníky do médií, můžete využít rubriku pracovní inzerce. Ale možná se chcete jen pobavit vážnými i méně vážnými odpověďmi na otázky, které se týkají médií a novinářů…

A navíc tematické weby:

Konference SN ČR

Obsahuje přepisy příspěvků, které zazněly na konferencích uspořádaných syndikátem novinářů.

Chronologie 1968

Přehled událostí předcházejících roku 1968 a tohoto roku samotného, zpracovaný členem syndikátu Miroslavem Síglem.

Chronologie normalizace

Přehled událostí následujících po roce 1968 zachycuje první roky nastupující normalizace. Také tuto chronologii zpracoval kolega Sígl..

2007 - 2013 © Syndikát novinářů České republiky