27. 6. 2016

Zápis z Valné hromady Syndikátu novinářů ČR konané dne 17. června 2016

Zápis  z Valné hromady Syndikátu novinářů ČR konané dne 17. června 2016 Úvod, zpráva mandátové komise, schválení jednacího a volebního řádu Valnou hromadu zahájil předseda SN Adam Černý, který přivítal delegáty, náhradníky i hosty. Seznámil přítomné s programem VH. Předsedajícím VH byl zvolen Adam Černý.  Do mandátové komise byli zvoleni kol. Fořt, Bobek a Kučerová-Razimová. Do volební […]

10. 6. 2016

Přihlašujte se na Česko-německou novinářskou cenu

Česko-německou novinářskou cenou jsou oceňováni novinářky a novináři, kteří informují diferencovaně a bez stereotypů o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Syndikát novinářů informuje, že přihlášky je možno podávat až do konce července. Cena se vypisuje rok co rok ve třech kategoriích – text, audio a multimédia. Bude udělena nejlepšímu […]

31. 5. 2016

Mladí novináři mají možnost účastnit se workshopu v Postupimi

Německá organizace Kolokvium Sanssouci pořádá od 9. do 16. září 2016 každoroční workshop pro mladé novináře ve věku od 18 do 26 let. Hlavním cílem události bude rozšířit teoretické a praktické znalosti v oboru a také povzbudit vzájemné vztahy a profesní vazby mezi novináři. Novináři, které zástupci organizace na workshop vyberou, dostanou uhrazeny všechny náklady […]

4. 5. 2016

Adam Černý předal Novinářskou cenu za regionální žurnalistiku

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý se účastnil vyhlášení soutěže Novinářská cena. Na akci předal ocenění za regionální žurnalistiku, které získala Jana Ustohalová za článek o brněnském pochodu. Podrobnosti o dalších vítězech a vítězkách si přečtete v následujícím článku. Třináct vítězů a vítězek soutěže Novinářská cena 2015 si odneslo ocenění ze slavnostního vyhlášení v pražské […]

21. 4. 2016

Vyhlašujeme termíny volebních shromáždění pro valnou hromadu

Kancelář SN ČR vyhlašuje volební shromáždění pro volbu delegátů na valnou hromadu, která se bude konat dne 17. června 2016.   V souladu s volebním řádem VH, který byl schválen ŘV dne 9. března 2016 budou organizována celkem tři volební shromáždění, kde budou moci zvolit své delegáty ti řádní členové SN ČR, kteří nejsou zařazeni do územních […]

18. 4. 2016

Zúčastněte se semináře o sportu a kultuře. Pro novináře je vstup zdarma.

Diskusní seminář snázvem seminář „Sport, vzdělání a kultura v současné době“ se uskuteční ve spolupráci sMagistrátem Hlavního města Prahy dne 20. dubna 9:30-14:30 vLikešově aule Nové budovy Vysoké školy ekonomické (nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3). Přednášejícími jsou významné osobnosti voblasti sportu a zdravého životního stylu: Jan Wolf (radní MHMP), Miroslav Jansta (místopředseda ČOV), Carlo […]

22. 3. 2016

Zúčastněte se přednášky Gustáv Husák – muž pražského jara?

O rozporuplné osobnosti tohoto politika a jeho roli v reformním roce 1968 i za normalizace promluví Mgr. Michal Macháček, doktorand Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze, autor disertační práce Gustáv Husák. Příběh moci a bezmoci. Po přednášce bude beseda, během níž by si tento mladý historik našich novodobých dějin rád vyslechl a zaznamenal […]

11. 3. 2016

Přihlaste se na zajímavý seminář EJF o kybernetické bezpečnosti

Evropská novinářská federace (EFJ) pořádá ve spolupráci s Evropským odborovým institutem (EFTU) zajímavé dvoudenní školení pro novináře o kyberbezpečnosti. Seminář se uskuteční ve dnech 25. až 27. května v Bruselu. Podobné semináře, konané v lednu letošního roku, měly úspěch, píše pořadatel. V pořadí druhé školení se zaměřuje na pozadí informačních technologií, které novináři dennodenně používají. Hlavním rysem workshopu […]

2. 2. 2016

Podívejte se na fotografie z rozpravy “K čemu je Syndikát novinářů ČR?”

Lednové Rozpravy o českých médiích se zaměřily na význam a roli Syndikátu novinářů ČR. O tom, co znamená pro současné studenty žurnalistiky a novináře, svědčí nejen výsledky malé ankety, kterou jsme iniciovali na webu, ale i nízká účast diváků přímo na Rozpravách. Syndikát má potenciál nabídnout mnoho, ale je na novinářích a studentech samotných, aby […]