Zápis Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky (březen 2024)

Komise pro etiku (KPE) řešila jen jedno podání.

 


Podání se týkalo materiálu publikovaného v Hospodářských novinách 22. 2. 2024 s názvem Krádeže e-mailů a odposlechy. Bouřlivé období na FAMU může skončit, volí se nové vedení. Stěžovatel uvádí, že článkem byla porušena jeho osobnostní práva, včetně práva na ochranu osobních údajů, ochranu dobrého jména, cti a osobní důstojnosti.

 

Podle stížnosti článek prezentuje jednu z nepotvrzených hypotéz policejního vyšetřování jako ověřený fakt, čímž narušuje právo na spravedlivý proces a presumpci neviny. Krom toho zveřejňuje plné jméno stěžovatele i jeho partnerky i údaje o vlastnictví nemovitosti, které lze údajně vyhledat a získat další informace osobního rázu. Autor stížnosti žádá, aby KPE případ prošetřila a podnikla příslušné kroky proti vydavateli a autorovi.

 

Předsedkyně KPE se obrátila na manažera redakce i na šéfredaktora HN.

 


Z odpovědí vyjímáme:

 

Redakci překvapilo, že stěžovatel se vůbec neobrátil na redakci či vydavatele s jakoukoli stížností či připomínkami k článku. Stížnost považujeme za neoprávněnou. Autor článku nemá důvod v tomto sporu nadržovat kterémukoli z jeho účastníků. Ani naše vydavatelství není v jakémkoli vztahu vůči některé ze stran sporu. Zatímco stěžovatel uvádí, že autor prezentuje – v souvislosti s jeho osobou – jednu z nepotvrzených policejních hypotéz jako fakt, v textu ve skutečnosti stojí, že případ nechala znovu otevřít státní zástupkyně, která v usnesení přímo policii nařídila, aby se zaměřila na osobu stěžujícího si. Zveřejnění údaje o vlastnictví nemovitosti považujeme za odůvodněné, protože hrála v případu klíčovou roli.

 

KPE záměrně vynechala jméno autora podání. Nechce přispívat k jeho možné identifikaci, protože její zápis je k dispozici na webu SNČR pro každého. Konstatuje, že v náplni práce komise je všímat si a konstatovat etické pochybení novinářů, nikoli suplovat práci policie nebo soudů.

 

Jak je z materiálu otištěného v HN vidět, státní zástupkyně nechala případ znovu otevřít. O výsledku zatím KPE nebyla informována. KPE stěžovateli doporučuje, aby se obrátil přímo na redakci HN. Tiskový zákon uvádí, že pokud došlo k nějakým nepřesnostem, má občan právo na odpověď. Citujeme:

 


Odpověď: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.

 

Dodatečné sdělení: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit.

 


Zapsala předsedkyně KPE doc. Barbora Osvaldová