Kulturní publicistka zaměřená na film, divadlo, literaturu a výtvarné umění

Jsem kulturní publicistka se zaměřením na film, divadlo, literaturu a výtvarné umění, zajímám se o průniky všech těchto uměleckých odvětví a také o průniky ekologie a umění. Zajímá mě také psychologie a seberozvoj. Věnuji se i korekturám, příležitostně překladům odborných, uměnovědných textů z angličtiny do češtiny.


Ráda bych našla buď médium, do nějž bych mohla pravidelně externě přispívat, nebo částečný úvazek. Žiju v Praze.

Kateřina Kudláčová, e-mail  kata.kudlacova@gmail.com