Schůze KK

Schůze výboru do konce tohoto roku:
18.10., 1.11. (uzávěrka pro rukopisy do čísla KULTURA 2021-5)
15.11.,
29.11.,
13.12. (poslední schůze výbor v letošním roce)