Členské příspěvky na rok 2023

Od listopadu t. r. lze platit členské příspěvky na následující rok, které činí pro řádné členy 750 korun, senioři do 75 let a studenti platí 350 korun, mimořádní členové 1.150 korun. Senioři nad 75 let věku hradí pouze 50 korun za vystavení průkazu. Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 31. března 2023. (Veškeré informace k […]