Aktuality

25. 9. 2020

Nové webové stránky SN ČR

Vítáme vás na nových webových stránkách SN ČR, které v současnosti běží paralelně se stávajícím webem SN ČR. Na odstranění případných nepřesností a chyb se pracuje. Děkujeme za pochopení.

28. 11. 2020

Poděkování ke Dni dárců

Syndikát novinářů ČR je jedním z mnoha subjektů, které přispěly finanční částkou na řešení problémů vyvolaných pandemií covid-19. Na základě ankety mezi členskou základnou vzešlo z mnoha návrhů rozhodnutí podpořit organizaci ADRA.   Krásný den, do Syndikátu novinářů, zdravím Vás z ADRA ČR, listopad nejsou jen chladná mlhavá rána a dlouhé večery, ale také barevné listí stromů a také oslava dárcovství. Den dárců slavíme 29. 11. a je pro nás dnem, kdy chceme poděkovat právě i Syndikátu novinářů! Dary nejsou jen čísla, částky, sumy. Jsou to pro především příběhy. Za každou naší pomocí, ať v naší zemi či v zahraničí, je příběh konkrétního jedince. A každý z nich může nabrat lepší směr právě díky Vám, kterému život druhého není lhostejný. Mnoho lidí si myslí, že dárci jsou pouze “ti bohatí”. My v organizace ADRA zažíváme, že dárcovství není o výši platu, ale o postoji k štědrosti. Štědrost je totiž kombinace vděčnosti, empatie, laskavosti a přejícnosti. Vážíme ti toho, že vy v sobě tuto kombinaci nalézáte.  Jsme hrdí na to, že letos v rámci pandemie covid-19 prokázali Češi štědrost a dobročinnost, napříč neziskovým sektorem. Nejsilnějším motivem, proč lidé darují, bývá “když mohu, tak pomohu”. Jaká je ta vaše motivace?  Těší nás příběhy dobrovolnictví, pomoci humanitární pomoci a také právě i příběhy dárcovství. Děkujeme vám, že tento příběh píšete společně s námi. Budeme rádi, když se na chvíli zastavíte v běhu pracovního dne a položíte si otázky: Proč jsem dárcem? Co mne k tomu vede? Co mi to dává? Budeme rádi, pokud budete mít chuť či odvahu se o takové řádky podělit. Děkujeme Syndikátu novinářů za štědrost, vážíme si projevu důvěry k naší organizaci a našim činnostem. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

27. 11. 2020

Zúčastněte se výstavy Region Press Foto 2020

Syndikát novinářů Vysočina připravuje ve spolupráci s redakcemi regionálních novin, časopisů i webů devátý ročník nesoutěžní výstavy fotografií Region Press Foto 2020.   Ve výročním roce Karla Havlíčka Borovského chtějí pořadatelé uspořádat výstavu s co největší účastí, proto zvou redakce, fotografy či externí spolupracovníky redakcí. Nejde o soutěž!   Fotografie mohou být dokumentární, reportážní, nebo výtvarné. Maximální počet snímků jsou čtyři kusy (při rozměru 30x40 cm) za redakci. Téma je libovolné. Vytištěné fotografie zasílejte do úterý 15. prosince 2020 na adresu Jihlavské listy, Fritzova 34, 586 01 Jihlava s označením Region Press Foto. Na e-mailovou adresu klukan@jihlavske-listy.cz pak prosím pošlete popisky k fotografiím, logo vašeho periodika, případně jeho krátkou charakteristiku.   Putovní výstava Region Press Foto 2020 začíná 4. ledna 2021 v prostorách krajského úřadu v Jihlavě.  

26. 11. 2020

Severočeští novináři hlásí 16. nositele titulu Dědeček automobil

V 16. ročníku ankety o volbu historického vozidla roku zvítězila Praga A. Porota pod vedením Ing. Vratislava Kulhánka vybrala po dlouhé odborné diskuzi vůz Praga A s výrobním číslem 338 z první série, a to pro unikátnost vozidla a dobu, v níž vzniklo. Mezi zahraničními nominanty získal čestné uznání automobil málo známé značky JENSEN pana Lubomíra Pešáka z Olomouce (Autoaréna). Osobností roku byl z více navrhovaných kandidátů zvolen pan Miroslav Krejza za organizaci tradiční akce „100 mil Československých“. Titul Akce roku 2019 získala Výstava historických automobilů FIAT, která se konala ke 120. výročí firmy FIAT v září 2019 v Praze-Troji. Porota dále navrhla udělit čestné uznání publicistovi dr. Zdeňkovi Vackovi (v současné době řediteli Památníku Karla Čapka) za dlouhodobou novinářskou činnost v této oblasti. Vzhledem k pandemii COVID 19 se bohužel zatím nemohla uskutečnit závěrečná slavnost s udílením výše uvedených cen.   Text a foto Svatopluk Holata, předseda Syndikátu severočeských novinářů

23. 11. 2020

Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2020 vyhlášeni

  Vítězové aktuálního ročníku Česko-německé novinářské ceny byli vyhlášeni v sobotu 14. listopadu 2020 v pražském Studiu Hrdinů. V kategorii Multimédia zvítězili Heike Bittner, Robert Jahn (DE) a Pavel Polák (CZ); v kategorii Audio se prosadili Thomas Muggenthaler (DE) a Pavel Šuba (CZ); nejvyšší cenu za kategorii Text si odnesli Alexandra Mostýn (DE) a Vladimír Ševela (CZ). Cenu Mileny Jesenské získal Jan Beránek (CZ) a Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost porota ocenila Heidi Wolf (DE). Všechny laureáty a jejich příspěvky představuje nový web Novinářské ceny. Televizní záznam slavnosti najdete na webu České televize v tomto odkazu, fotografie si můžete prohlédnout zde. Foto: zdroj Česko-německá novinářská cena

20. 11. 2020

V Radě České televize se prosazuje nekompetence a jednostrannost

Nynější znepokojující dění v radě, která má dohlížet na řádný chod České televize jako média veřejné služby, jsou důsledkem neprůhledné volby jejích členů, u nichž se dostatečně nezkoumá kompetence nejen co do jednotlivých odborností, ale zvláště dovednosti projednávat zásadní otázky týkající se ČT podle jejích platných procesních pravidel, aby výsledná rozhodnutí neodporovala zákonu o České televizi. Jenom tak se mohlo stát, že tak zásadní rozhodnutí, jako je odvolání všech členů Dozorčí komise, předcházelo neveřejné separátní jednání části Rady ČT, navíc aniž by bylo předem avizováno jako oficiální bod programu zasedání. Ještě více zaráží, že navrhovatelé nepokládali za nutné odvolání všech členů Dozorčí komise podrobně a důkladně vysvětlit a zdůvodnit. Zcela výstředním nápadem byl na jednání Rady ČT návrh sestavit seznam novinářů Redakce zpravodajství na základě zkoumání, kteří z nich jsou nejvíce negativně vnímáni v médiích. Takový postup by byl zcela v rozporu se zákonem o České televize, podle něhož Rada ČT nemůže zasahovat do personálních otázek. Pokud by se někdo chtěl něčím takovým zabývat, musel by nejdříve vysvětlit, nač si má Rada ČT takové informace obstarávat, případně definovat, jak velký okruh médií by měly zahrnovat podklady pro takový seznam. Mají se snad za negativní ohlas považovat stížnosti některých politiků v některých médiích, že byli málo vidět na obrazovce České televize, aby se později ukázalo, že se debatám v přímém přenosu, kde by své názory museli veřejně vysvětlovat a obhajovat, opakovaně vyhýbají? Zpravodajství České televize, a tím spíše, že se jedná o médium veřejné služby financované z koncesionářských poplatků, nemůže stát mimo veřejnou kritiku. Pokud má kdokoli důvod si stěžovat na konkrétní výkon jednotlivých redaktorů Redakce zpravodajství ČT, má možnost postupovat podle zákona o České televizi a prvním adresátem by mělo být vedení Redakce zpravodajství a nikoli Rada ČT, která by se jinak snadno mohla proměnit v novodobou verzi neblahých uličních výborů zkoumajících kádrovou způsobilost. Je nápadné, že pozornost části členů Rady ČT se soustřeďuje až na personálie a nikoli na koncepční práci a dlouhodobější strategické úvahy, které mají pro Českou televizi zcela zásadní význam v překotně se měnícím mediálním světě, v němž se například mladší generace dostává k informacím prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Nynější tristní výkon části členů rady ČT je logickým důsledkem způsobu, jakým jsou vybíráni, jak se to opakovaně projevuje zvláště při projednávání jednotlivých kandidatur ve Volebním výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Například ta letošní se odehrávala převážně za výrazné neúčasti členů tohoto výboru, jehož atmosféru neblaze předznamenala informace o e-mailu předsedy Volebního výboru adresovaného některým poslancům hnutí ANO. Také on sestavil seznam kandidátů, které hodnotil, a nejvýraznějším kritériem nebyla jejich případná způsobilost pro práci v Radě ČT, ale vstřícnost vůči hnutí ANO. Důsledky takového jednostranného a krátkozrakého uvažování jsou nyní více než zřejmé.   Nejnovější dění v Radě České televize nepovede ke zlepšení práce média veřejné služby a je důvodem ke znepokojení všech, kteří jsou si vědomi významu a hodnoty médií veřejné služby. Ta se v nadcházejících týdnech a měsících s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny mohou stát cílem pokusů podřídit je vnějšímu politickému vlivu a zbavit je schopnosti informovat o dění ve společnosti a zprostředkovat veřejnou kontrolu politiky a politiků.   Adam Černý, předseda SN ČR

Archiv aktualit