Aktuality

14. 2. 2024

Pozvánka: Mistrovství novinářů v obřím slalomu

Vážené kolegyně a kolegové,   přijměte pozvání na mistrovství České republiky novinářů a jejich hostů v obřím slalomu.   Kde: Ski areál Harrachov. Kontaktní osoba: Tibor Alföldi, tel.: 724143139, e-mail: tibor.alfoldi1@gmail.com Motto: Závod, v němž vítězí všichni!    Časový harmonogram Úterý 26. 3. 2024 Ubytování v hotelu Skicentrum a welcome party penzion Tesla Středa 27. 3. 2024  9:15 – prezentace v prostoru lanové dráhy 10:15 – start 1. kolo 11:15 – start 2. kolo 12:30 – oběd v restauraci Stone 17:00 – vyhlášení výsledků, tombola a večeře v restauraci Stone   Ćtvrtek 28. 3. 2024 snídaně a odjezd   Jak se přihlásit Přihlášku s uvedením jména, redakce, datumem příjezdu a odjezdu posílejte na e-mail tibor.alfoldi1@gmail.com nejpozději do 20. března 2024. Startovní listina je omezená kapacitou. Posílejte ji napsanou běžně v e-mailu, není žádný formulář.   Kolik to stojí a co je v ceně Součástí přihlášky je i startovné ve výši 1500 korun, které souběžně s přihláškou pošlete na účet 241569548/0300.   Co je v ceně startovného:   1 nocleh se snídaní, 1denní lyžařská permanentka, startovní číslo, bezpečnostní zajištění závodu, časomíra, oběd, večeře, konzumace plzeňského piva a bohatá tombola.   Cílem závodu je propojení úspěšných českých sportovců, novinářů a partnerů akce na atraktivním místě při atraktivním eventu. Akce se účastní pravidelně Lukáš Krpálek, v minulosti závodili také čeští biatlonisté, atleti, lyžaři, vodní slalomáři, Eva Adamczyková, Ondřej Synek, desítky dalších známých českých sportovců reprezentující na mistrovství světa či olympijských hrách. Lukáš Krpálek a Vavřinec Hradilek potvrdili účast i v letošním ročníku.   Organizátorem akce je BB Sport s.r.o., Náplavní 2013/1, Nové Město, 120 00 Praha.

9. 2. 2024

Členské příspěvky 2024

Vážení členové SN ČR, nezapomeňte na platbu členských příspěvků pro rok 2024.   Výše členských příspěvků 1150 Kč - mimořádný člen 750 Kč - řádný člen 350 Kč - studenti 50 Kč - senioři od 75 let věku včetně (cena průkazu)   Termín platby Členské příspěvky musíte zaplatit nejpozději do 31. března 2024, Jde o den připsání platby na účet, nebo den přijetí hotovostní platby. Pokud tento termín nestihnete, výše příspěvku se zvyšuje o 50 %: 1725 Kč - mimořádný člen 1125 Kč - řádný člen 525 Kč - studenti 75 Kč - senioři od 75 let věku včetně   Zvýšený příspěvek je nutné uhradit do 15. září 2024. Jde o den připsání platby na účet, nebo den přijetí hotovostní platby.   Jak zaplatit 1. Bankovním převodem Č. ú.: 6007047001/5500 Variabilní symbol: vaše členské číslo (máte jej na přední straně průkazu)   2. Hotově Na pokladně v ústřední kanceláři v Praze. Na pokladně našich pobočných spolků v regionech.   Co se stane, když členský příspěvek včas nezaplatíte Pokud nestihnete zaplatit do 31. března 2024, až do zaplacení příspěvku nemůžete uplatňovat svá členská práva, zvláště hlasovat a volit.   Pokud nestihnete zaplatit ani zvýšený příspěvek do 15. září 2024, automaticky vám zaniká členství v SN ČR z důvodu neplnění základní členské povinnosti.   Pro zaslání platné členské průkazky kontaktujte kancelář e-mailem kancelar@syndikat-novinaru.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 142 456.

2. 2. 2024

Vysočinští vyhlásili výsledky tradiční autorské soutěže Péče o naše památky 2023

Syndikát novinářů na Vysočině opět po roce uspořádal autorskou soutěž Péče o naše památky, jíž se mohou účastnit redaktoři i kronikáři. Zapojilo se 18 autorů s celkem 34 příspěvky.   Porota soutěže má rok od roku složitější rozhodování, protože účastníci posílají do soutěže velice zajímavé příběhy lidí nebo sdružení, jež se příkladně starají o památky. Na hodnocení se podílí mj. rovněž telčské pracoviště Národního památkového ústavu, které tak garantuje odbornou kvalitu nominovaných příspěvků.         Hlavní cenu v podobě finanční odměny 1000 korun od Syndikátu novinářů Vysočina a věcných cen od partnerů soutěže, Kraje Vysočina a Národního památkového ústavu, získali: Jiří Bárta z mediální skupiny MAFRA – za rozhovory o oživení někdejší hájenky a o vytvoření sklářské galerie v Českých Milovech ve Žďárských vrších; Lenka Kopčáková z Jihlavských listů – za reportáž o záchraně pamětního kříže, který místo neslavného konce v kovošrotu nyní stojí u cyklostezky mezi Přibyslaví a Sázavou; Jan Uher z měsíčníku Velkomeziříčsko – za rozhovor s Mistrem tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a jeho synem – nejen o restaurování vagónu legendární Slovenské strely; Martina Dědková Chromá z Horáckých novin – za téma o záchraně areálu Starý hrad v Želetavě, který má zajímavou spojitost například se synovcem slavného novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského a také s rodem Lucemburků. Porota odměnila i další příspěvky, jejichž autoři obdrželi finanční odměnu 500 korun a věcné dary od partnerů soutěže. Jakub Hloušek z časopisu NaCestu – za reportáž o Praskoleské lípě; Irena Šarounová z Českého rozhlasu Vysočina – za rozhovor a reportáž o dobrodružné cestě k někdejší pokladnici ledečského hradu; Antonín Zvěřina z Třebíčských novin – za pojednání o návratu sochy sv. Jana Nepomuckého do Třebíče; Aneta Hrdličková z Ježkových očí – za rozhovor o Jihlavském architektonickém manuálu a o tom, co se chystá v domě na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě; Kryštof Havlice z časopisu PROPAMÁTKY – za rozhovor o náročné rekonstrukci chrámu v Jaroměřicích nad Rokytnou; Martin Singr z Jihlavského deníku – za článek o kovářské tradici v rodině Fischerových; Jiří Varhaník z Jihlavských listů – za téma o bývalé dřevěné školní tělocvičně ve Stonařově; Roman Šulc z časopisu NaCestu – za téma o židovských památkách v Polici; Lukáš Nekolný z časopisu NaCestu – za článek o opravené barokní perle Vysočiny, chrámu v Jaroměřicích nad Rokytnou; Vlastimil Simota a Petr Duffek z měsíčníku Z mého kraje – za pojednání o současnosti a budoucnosti kaple svaté Anny v Pacově.         Ceny předávali předseda vysočinského Syndikátu novinářů Jaroslav Paclík, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Libor Karásek. Foto František Hruška   Autorskou soutěž Péče o památky Vysočiny vyhlásilo vysočinské sdružení Syndikátu novinářů ČR poprvé v roce 2009. Cílem je ocenit autory, kteří své čtenáře, diváky či posluchače informují o iniciativním, příkladném vztahu k péči o hmotný odkaz minulosti. Při hodnocení rozhoduje, jak tvůrce splnil zadání, tedy jak přiblížil životní postoje lidí a jejich vztah k péči o konkrétní památky na Vysočině. Významnou roli hraje stylistika a čtivost příspěvku. Důležité naopak není, zda jde o památku „velkou“ (hojně navštěvovanou), nebo malou z některé vsi na Vysočině – i tam bývají příklady hodné následování.    

30. 1. 2024

Moravskoslezský Syndikát novinářů v PANTu

Syndikát Moravskoslezského a Olomouckého kraje letos začal spolupracovat s ostravským Centrem PANT. Je to místo pravidelných diskuzí a setkávání odborníků s občany na různá společenská témata, zahrnující události v kraji, v Česku i v celém světě.    Rámec spolupráce s PANTem a jeho ředitelem Petrem Pánkem představují témata související s novinářskou prací, médii a lidmi, kteří se v této branži pohybují. Prvním ovocem byly dvě lednové besedy s novináři, a to s Davidem Miřejovským a poté s Jaroslavem Spurným. Na úvodním snímku ze zahájení první besedy v polovině ledna jsou zleva Jan Beneš, Petr Pánek a David Miřejovský.     Hovořilo se mimo jiné o ozbrojování občanů v USA (mimo jiné v souvislosti s nedávným útokem na Filozofické fakultě UK v Praze), o přípravách amerických prezidentských voleb i o práci zahraničního zpravodaje České televize v této zemi. Druhé novinářské setkání se neslo taky v duchu autobiografie Jaroslava Spurného, především v souvislosti s jeho prací investigativního novináře v časopise Respekt. Akce byly spojené i s propagací knížek obou těchto autorů.       Záznam obou besed je k dispozici na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=OWzZEAgZcNU a https://www.youtube.com/watch?v=RWVsEM2fWNE .   Text a foto Martyna Radlowska-Obrusník  

8. 1. 2024

Začala výstava Region Press Foto 2023

Ve spolupráci s médii z našeho kraje uspořádal Syndikát novinářů Vysočina výstavu Region Press Foto 2023. Jedná se o tradiční akci, jde o její jedenáctý ročník. Tímto na ni zveme všechny milovníky fotografie.   Snímky si můžete do konce ledna prohlédnout v prostorách krajského úřadu v jihlavské Žižkově ulici – jednak v přízemí budovy B u sálu zastupitelstva a pak také o dvě patra výše před zasedací místností. Výstava je přístupná v rámci úředních hodin Krajského úřadu Kraje Vysočina.   Snímky na výstavu tentokrát zaslalo šestnáct redakcí. Uvidíte výběr fotografií, které v průběhu uplynulého roku vyšly v těchto médiích: Borovské listy Horácké novinky Ježkovy oči Jihlavské listy Jihlavské noviny Jihlavský deník Křižanovský zpravodaj Loucký zpravodaj MF DNES Počátecký zpravodaj Polenský zpravodaj Třebíčské noviny Třebíčský deník Naše město (Třešť) Vysočina-news Žďárské noviny   „Těší mě, kolik redakcí nám s letošní výstavou pomohlo, a děkuji jim za spolupráci. Média mají v jednotlivých místech Vysočiny svou důležitou roli – přinášejí aktuální zprávy pro obyvatele a fungují i jako nejlepší možný archiv dění v tom kterém měsíci či roce,“ uvedl předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík. „Fotografie spoluutváří stránky novin a časopisů, a často jsou to přímo ony, které zaujmou čtenáře přečíst si obsah článku. Snímky mají nejen estetickou, ale i vypovídající hodnotu. Jsou krásné, ošklivé, dokumentární, dobové…, zachycují okamžik, který zachovají navždy. Tato výstava vám předkládá některé z nich,“ doplnil člen rady Syndikátu novinářů Vysočina, šéfredaktor Jihlavských listů Petr Klukan.   Výstavy fotografií z vysočinských médií patří v našem kraji každoročně k těm nejpestřejším. Cílem je prezentovat co nejvyšší počet redakcí a jejich fotografií. U snímků si přečtete i stručné vizitky jednotlivých novin, časopisů, obecních či městských zpravodajů a webových portálů, které se do výstavy zapojily.

4. 1. 2024

Mediální cena CIVIS za audio/video o integraci a kulturní diverzitě v Evropě

Věnujete se oblasti evropské integrace a kulturní diverzity a máte k tomuto tématu kvalitní audio/audiovizuální příspěvky? Pak je pro Vás otevřena mezinárodní soutěž CIVIS 2024 v kategoriích rozhlas, televize, internet a kinematografie. Přihlásit své práce můžete do 19. ledna.  Veškeré informace naleznete na www.civismedia.eu

Archiv aktualit