Aktuality

29. 12. 2022

Členské příspěvky 2023

Členský příspěvek SN ČR na rok 2023 činí pro řádné členy 750 korun, senioři do 75 let a studenti platí 350 korun, mimořádní členové 1.150 korun. Senioři nad 75 let věku hradí pouze 50 korun za vystavení průkazu. Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 31. března 2023. (Veškeré informace k příspěvkům a případné pozdější platbě zde.)

 

Platit lze převodem na účet SN ČR 6007047001/5500, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo své členské průkazky, to i v případě platby složenkou. I nadále je možno příspěvky uhradit v kanceláři SN ČR v hotovosti.

Pro zaslání platné členské průkazky kontaktujte kancelář e-mailem kancelar@syndikat-novinaru.cz nebo telefonicky na čísle 224 142 456.

25. 1. 2023

Blíží se uzávěrka nominací na Novinářskou cenu OSF

Připomínáme, že již jen do středy 1. února je možno nominovat příspěvky do aktuální Novinářské ceny OSF za uplynulý rok viz https://www.syndikat-novinaru.cz/aktuality/nominujte-prispevky-za-rok-2022-do-novinarske-ceny-osf/ Pokud víte o vhodném soutěžním příspěvku, neváhejte a nominujte jej.

12. 1. 2023

Autorská soutěž Péče o naše památky 2022 na Vysočině vyhlášena

Syndikát novinářů na Vysočině každoročně pořádá autorskou soutěž Péče o naše památky, jíž se mohou účastnit redaktoři i kronikáři. Do ročníku 2022 se zapojili autoři z osmi různých médií a dlužno dodat, že kvalita soutěžních prací se rok od roku stále zvyšuje.   Hlavní cenu získali: Milan Krčmář z Třebíčského deníku za příspěvek o opravách domu ze 17. století v třebíčské židovské čtvrti; Irena Šarounová z Českého rozhlasu Vysočina za reportáž o dobrovolnících z Humpolecka, kteří opravují křížky v polích; Jiří Bárta z mediální skupiny MAFRA za článek o restaurování vzácných žďárských barokních varhan. Porota dále ocenila Martina Singra z Jihlavského deníku za článek o záchraně varhan ve Vysokých Studnicích; Kryštofa Havlice z časopisu PROPAMÁTKY – za téma o obnovách vesnických domů; Štěpánku Saadouni z Havlíčkobrodského deníku za příspěvek o unikátním rudném mlýnu na Stříbrném potoce a  Antonína Zvěřinu z Třebíčských novin za témata o jaroměřickém chrámu a obci Pyšel. .     Ceny předávali předseda Syndikátu novinářů Jaroslav Paclík, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a tisková mluvčí telčského pracoviště Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.     Na úvodním snímku jsou ocenění novináři i zástupci organizátorů a partnerů soutěže: (zprava) hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek, Irena Šarounová, Jiří Bárta, předseda SN Vysočina Jaroslav Paclík, Martin Singr, Antonín Zvěřina a mluvčí NPÚ v Telči Ilona Ampapova.  Na dalších fotografiích:  Redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Irena Šarounová (vlevo) přebírá jednu z hlavních cen od předsedy SN Vysočina Jaroslava Paclíka; Cenu od hejtmana Vítězslava Schreka přebírá redaktor Jiří Bárta z vydavatelství Mafra (vlevo); Reportéru Třebíčských novin Antonínu Zvěřinovi předává cenu mluvčí NPÚ v Telči Ilona Ampapová; Reportér Jihlavského deníku Martin Singr (vlevo) přebírá cenu od předsedy SN Vysočina Jaroslava Paclíka.   Všechna fota František Hruška

11. 1. 2023

Region Press Foto 2022 v Jihlavě

Syndikát novinářů Vysočina zve na jubilejní 10. ročník výstavy Region Press Foto 2022. Po celý leden jsou v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě vystaveny fotografie z tištěných i internetových médií z Vysočiny.     Celkem se představuje 48 snímků profesionálních i amatérských fotografů v zajímavé směsici dokumentárního, reportážního i výtvarného žánru. Touto putovní výstavou zahajuje SN Vysočina významný haškovský rok. V den instalace výstavy 3. ledna 2023 uplynulo 100 let od úmrtí slavného spisovatele a novináře Jaroslava Haška, na konci dubna pak vysočinští novináři připomenou 140. výročí jeho narození. Výstava je přístupná v úředních hodinách Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova 57 (pondělí a středa 8–17 hodin, zbylé pracovní dny 8–13 hodin).   Foto Petr Klukan

4. 1. 2023

Nominujte příspěvky za rok 2022 do Novinářské ceny OSF

Na podporu novinářské práce jako důležitého faktoru pro fungování a rozvoj demokratické společnosti vyhlásila Nadace OSF již 13. ročník soutěže Novinářská cena. Tradičním partnerem této soutěže je Syndikát novinářů ČR.   Příspěvky mohou přihlašovat sami autoři nebo redakce, soutěž je tak otevřena nejen ostříleným matadorům, ale i nováčkům v oboru. Vypsány jsou kategorie psané, audiovizuální a on-line žurnalistiky viz web OSF. Novinářské práce hodnotí porota složená z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí.   Uzávěrka je 1. února 2023 a můžete tak učinit prostřednictvím formuláře zde.    (obr.:  Nadace OSF)

29. 12. 2022

PF 2023

Syndikát novinářů České republiky přeje hodně zdraví a štěstí, jasnou mysl kolegům, kritická a odpovědná média čtenářům, divákům a posluchačům a pokud možno co nejvíce dobrých zpráv všem.

28. 12. 2022

MOSOL se vydal za Českým srdcem do Vídně

V pořadí již druhou výpravu do rakouské metropole uspořádal v adventních dnech 5. a 6. prosince 2022 Syndikát novinářů Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem mise bylo historické centrum života vídeňských Čechů, tedy hotel Pošta a v něm sídlící spolek České srdce, s nímž novinářky seznámila paní Věra Gregorová.     Paní Gregorová, vrcholová představitelka zdejší spolkové činnosti, předsedkyně správní rady hotelu a mj. též sokolka, navazuje na generace svých předků, zejména na práci své babičky Anastazie Gregorové, jež stála u zrodu spolku České srdce. Ten sehrál pro českou a slovenskou menšinu ve Vídni nesmírně důležitou podpůrnou úlohu. Vznik Československa totiž znamenal zásadní změnu v životě desítek tisíc českých a slovenských obyvatel, převážně žen a dětí dělníků, řemeslníků a drobných živnostníků. V nuzném meziválečném období by řada členů naší národnostní menšiny bez vydatné pomoci Českého srdce, Školského spolku Komenský a Sokola nepřežila, a to často doslova. Budova současného hotelu Pošta poskytovala zázemí krajanským spolkům a sídlily v ní mj. také redakce. České srdce vydávalo již od roku 1921 věstník, jenž se o dva roky později stal přílohou kulturní revue Dunaj, avšak vydavatelsky nejdůležitější byla dlouhodobá podpora Vídeňských svobodných listů, které vycházely tiskem od roku 1946. Vídeňské svobodné listy vydává nyní jako elektronický čtrnáctideník Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku. V hotelu Pošta dodnes fungují spolkové místnosti a společenský sál, přízemí budovy disponuje divadlem. Fascinující je rozsáhlá sbírka cenných písemností, obrazů a dalších artefaktů dokumentujících historii života zdejších Čechů a Slováků. Historii podrobně zachycuje rovněž odborná publikace České srdce, československá sociální péče v Rakousku 1918–2018, která vyšla ke stému výročí spolku (vydal MatfyzPress v Praze).         Dílem náhody vyšlo ubytování novinářské mise jen pár kroků od Akademického gymnázia, kde přesně před 150 lety maturoval Tomáš Masaryk (1872). Budovu gymnázia navíc jako jednu z mnoha místních realizací stavěl Josef Hlávka, který ve Vídni studoval architekturu a zároveň vypomáhal v místní stavební firmě J. Šebka. Jen málokdo však ví, že mladý Hlávka dokonce dostal na starost i dostavbu Vídeňské opery, když během pouhých dvou měsíců zemřeli oba její architekti (více zde). Tuto skutečnost připomíná alespoň pamětní deska na Ringstrasse č. 6, jen pár kroků od slavné Vídeňské státní opery více viz např. zde.     Zajímavá je rovněž paralela technických univerzit sídlících na zcela shodné adrese Karlovo náměstí 13/Karlsplatz 13 – zatímco v Praze tam najdete památkově chráněnou budovu Českého vysokého učení technického, ve městě na Dunaji je to Technická univerzita Wien. K tomu mi ještě místní novinářský kolega doplnil, že aktuálně je na vídeňských univerzitách po angličtině a němčině nejrozšířenějším jazykem právě čeština (před slovenštinou a maďarštinou).     Podle odhadů žilo ve Vídni před I. sv. válkou 300 tisíc Čechů a Slováků, což z ní činilo druhé největší české město po Praze. Není tedy divu, že jsou tu české stopy patrné na každém kroku, jen si tedy vybrat, jaké budete zrovna sledovat. A pokud svou misi zahájíte v kavárně, tak se radši vyhněte frontě u Sachera.     Text HaM, foto HaM a Marty

Archiv aktualit