Aktuality

24. 2. 2022

Syndikát novinářů odsuzuje ruský vpád na Ukrajinu a varuje, že první obětí války bývá pravda

Syndikát novinářů České republiky rozhodně podporuje všechny kolegyně a kolegy na Ukrajině, která byla napadena vojsky Ruské federace, a invazi jednoznačně odsuzuje. Zvláště za těchto okolností má zásadní význam bezpečnost novinářů a jejich svoboda podávat zpravodajství bez obavy z možného pronásledování nebo útlaku. Proto je třeba zdůraznit, že ve válečném konfliktu se novináři nesmějí stát cílem nepřátelských akcí.

Aby se za války první obětí nestala pravda, je třeba zajistit tok nezávislých informací o dění na bojišti i v zázemí. Proto by útoky neměly likvidovat telekomunikační sítě.

Zvláštní uznání si nyní zasluhují všechny kolegyně a kolegové v invazí zasažené a bránící se Ukrajině, kteří pracují ve vysoce obtížných podmínkách, a to i v ohrožení života. Syndikát novinářů České republiky vyjadřuje plnou solidaritu s Národním svazem novinářů Ukrajiny (NSJU).

Adam Černý

předseda Syndikátu novinářů České republiky

Praha, 24. února 2022

 

 

Národní svaz novinářů Ukrajiny zřídil v Kyjevě horkou linku pro novináře  0442342096. Stejně tak lze využít e-mailu oblik@nsju.org nebo spilka@nsju.org 

26. 7. 2022

Zemřel novinář Jan Jůn, britský hlas Českého rozhlasu

Ve věku sedmasedmdesáti let zemřel rozhlasový novinář a publicista Jan Jůn. S odkazem na rodinné příslušníky o smutné zprávě ze dne 23. 7. 2022 informoval web iRozhlas.cz Českého rozhlasu, s jehož vysíláním Jůn dlouhodobě spolupracoval jako korespondent ze Spojeného království.   Jůn se narodil 30. června 1945 a na Karlově univerzitě vystudoval žurnalistiku. Pracoval pro Svobodné slovo a nakladatelství Avicenum, po emigraci se redaktorsky podílel na chodu českého vysílání Rádia Svobodná Evropa v Mnichově, po revoluci začal spolupracovat s Českým rozhlasem. V roce 1999 získal Cenu Ferdinanda Peroutky. Zabýval se mezinárodní politikou, zejména děním v anglosaském světě a západní Evropě a posluchači Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ho v posledních letech mohli slýchat jako rozhlasový hlas ze Spojeného království, jehož politiku pravidelně komentoval v publicistickém pořadu Názory a argumenty – včetně nedávného konce Borise Johnsona.   Druhou oblastí Jůnova zájmu byla astronomie. Jak Český rozhlas připomíná, přednášel na pražské Štefánikově hvězdárně, dlouho tvořil rozhlasové pořady o vesmíru, byl členem Britské meziplanetární společnosti a přispíval také do tuzemského vědeckého magazínu Vesmír.   Jan Jůn byl dlouholetým členem Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR a přispěl svými stanovisky k mnoha rozhodnutím komise. Několikrát také vystoupil na Fakultě sociálních věd UK, kde studentkám a studentům vyprávěl o žurnalistické práci včetně toho, jak nesnadné bylo získat novinářský post ve Spojeném království.   Foto Jindřich Nosek (NoJin)

27. 6. 2022

Do 30. června nominujte příspěvky na Česko-německou novinářskou cenu 2022

Pokud Vás zaujal novinový článek, příspěvek na blogu, v rozhlase nebo v televizi, který přináší svěží pohled na sousední zemi a byl zveřejněn v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, nominujte jej zde. Sledujete-li výkony už delší dobu se zájmem nějakou novinářku či novináře, navrhněte je na Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost. Podrobnější informaci jsme zveřejňovali v květnu viz https://www.syndikat-novinaru.cz/aktuality/zacina-cesko-nemecka-novinarska-cena-2022/.   Diskuze s loňskými aureáty  Máte též příležitost seznámit se s loňskými laureáty Tomášem Lindnerem (Respekt) a Steffenem Neumannem (Sächsische Zeitung / Landesecho), a to v úterý 28. 6. v 15:30 na Dni otevřených dveří na německé ambasádě v Praze v rámci diskuze o tom, jak válka na Ukrajině a její důsledky změnily vzájemné vnímání Čechů a Němců a jejich pohled na společnou Evropu. Debatu můžete sledovat i zde (livestream v češtině).

21. 6. 2022

Delegáti Valné hromady SN ČR jednali o milionech i o budoucnosti syndikátu

Syndikát novinářů ČR má za sebou událost, kterou zažívá jednou za tři roky – volební valnou hromadu. Ta v pátek 10. června řešila nejen nové složení výkonných součástí naší organizace, ale také náležitosti týkající se jejího majetku a dalšího fungování. Jen informační zprávy za skončené tříleté období zabírají několik stran textu a shrnují vývoj uvnitř organizace i v mediálním světě jako takovém.         Delegáti zvolili nový Řídicí výbor SN ČR i Kontrolní skupinu SN ČR (viz níž). Při příležitosti volby diskutovali o způsobu úpravy stanov, protože některá ustanovení už nevyhovují poměrům v naší organizaci – týká se to například poměru členů na jednoho delegáta nebo čtyřstupňového řízení. Přítomní se shodli, že plánovanou změnu stanov spojí s vyřešením témat, z nichž některá se projevila právě při přípravě valné hromady.     Zásadní body se týkaly také finanční situace organizace, kdy nadále platí zásada, že se využívají pouze výnosy z investic, nikoli jistina. Pokračují dva právní spory, které mají dopad na naše finance. Je to řešení pádu investiční skupiny Arca, u níž má SN ČR více než 63 milionů korun. Syndikát je v této kauze zastoupen advokátní kanceláří a čeká stejně jako další postižení (celkový objem vkladů je v desítkách miliard korun) na výsledek jednání o reorganizaci skupiny. Druhým je právní spor se Slovenským syndikátem novinářů, který se domáhá sumy více než sto milionů korun. Ta slovenské organizaci podle jejích představitelů přísluší jako vyrovnání za někdejší pražské sídlo. Ústavní soud zprostil slovenské sdružení kvůli jeho ekonomické situaci povinnosti platit soudní poplatky, takže se spor může táhnout i roky. Bohužel, i když si je SN ČR z velké části jist svou pozicí a právními a morálními právy, musí hradit své právní zastupování. Existuje přitom reálné riziko, že vzhledem k ekonomické situaci slovenského syndikátu nezíská zpět ani náklady řízení. Delegáti rozhodli o způsobu, jakým bude uhrazeno právní zastupování. V tomto případě již soudní jednání začalo, nejbližší stání je naplánováno na listopad. Delegáti také v hlasování rozhodli o zrušení vkladů disponibilních prostředků SN ČR u tří současných finančních institucí (Amundi, Česká spořitelna a Raiffeisenbank) a výběru peněz uložených v Privatbank. Rozhodli, že nově SN ČR převede prostředky na termínované vklady Raiffeisenbank (roční termínovaný vklad) a na půlroční termínované vklady u Unicreditbank a u České spořitelny. Na tříleté období nakoupí také dluhopisy Dr. Max. Toto rozvržení umožní využít výhodnější úrokové sazby a současně pokrýt případné nenadálé výdaje, ať už například v případě koupě dalšího podílu v budovách v komplexu Senovážné náměstí nebo v (podle právníků vysoce nepravděpodobném) případě nutnosti vyplatit peníze slovenskému syndikátu.     Výsledky voleb - předsedou SN ČR zůstává Adam Černý.   Bezprostředně po valné hromadě zasedl nový Řídicí výbor SN ČR. Ten ve funkci potvrdil předsedu Adama Černého, místopředsedy zvolil Miloš Šenkýře a Dalibora Z. Chvátala s tím, že další doplnění grémia uskuteční na nejbližším jednání. Členové výboru potvrdili také dosavadní složení členské komise: Marina Hofmanová, Aleš Holub a František Kučera. Souběžné zasedání nové Kontrolní skupiny SN ČR potvrdilo jako předsedu Michala Kratochvíla, členové Karel Kovařík a Dana Šafářová.     Nové složení Řídicího výboru SN ČR   Jana Bubeníková, Eva Bobůrková, Vojtěch Boháč, Katarzyna Czerna, Adam Černý, Martin Fořt, Radek Gális, Jaroslav Haid, Svatopluk Holata, Radek Holík, Aleš Holub, Marina Hofmanová, Jana Hošková, Dalibor Z. Chvátal, Zuzana Joukalová, František Kučera, Dana Kyndrová, Jarmila Lakosilová, Barbora Osvaldová, Zdenko Pavelka, Martina Radlowska-Obrusnik, Miloš Šenkýř, Ivana Šuláková, Jan Trojan, Anna Vidiševská.   Foto Aleš Holub    

14. 6. 2022

Novinářské fórum 2022 a předávání Novinářských cen 

Nenechte si ujít Novinářské fórum 2022, jehož pátý ročník se koná 23. června 2022 od 9.30 do 16.30 hodin v kině Přítomnost – Dům Radost, Siwiecova 1, Praha 3 – Žižkov.     Konferenci zahájí příspěvkem Soumrak tradiční objektivity? Česká žurnalistika mezi pandemií, parlamentními volbami a válkou vedoucí Centra pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) Jan Motal. Během programu zazní též otázka Kde jsou další peníze pro média?, poté se v angličtině bude diskutovat o aktuálním tématu Média ve válce a před ní o novinářích na Ukrajině a v Rusku a na pořadu jsou i další aktuální příspěvky. Podrobný program konference naleznete na webu Novinářského fóra. Registraci pro osobní účast na konferenci naleznete zde, ale můžete se zúčastnit rovněž online po registraci zde.     Novinářské ceny za rok 2021   Na přednáškový maraton navazuje večer slavnostní předávání Novinářských cen za rok 2021. Nadace OSF již podvanácté ocení nejlepší žurnalistické práce publikované v uplynulém roce. Akce se uskuteční v divadle Jatka 78 a již tradičně ji podporuje i Syndikát novinářů ČR.     

3. 6. 2022

Nová diplomová práce věnovaná naší profesní organizaci

Studentka Katedry žurnalistiky FSV UK Sabina Andree obhájila v tomto roce diplomovou práci nazvanou Syndikát novinářů ČR a jeho role v českém mediálním prostředí. Autorka se ve své analýze zaměřila zejména na etický aspekt novinářské práce a na činnost etické komise při SN ČR.   Diplomovou práci, kterou vedla doc. Barbora Osvaldová, naleznete v odkazu SN ČR a jeho role v českém mediálním prostředí.

30. 5. 2022

S podporou Klubu leteckých novinářů byly vyhlášeny osobností letectví za rok 2021.

Klub leteckých novinářů je již od roku 2005 zastoupen v Radě pro udělování ocenění osobností čs. letectví Hospodářského výboru PS PČR. Klub tradičně zajišťuje diplomy a podílí se na organizaci slavnostního vyhlášení. Nejinak tomu bylo i letos 25. května, kdy ocenění převzal Daniel Stach za propagaci a popularizaci kosmonautiky a českého leteckého průmyslu a dále byli za celoživotní činnost pro čs. letectví oceněni pánové Milan Hűbner, Ladislav Keller, Jacek Kerum, Milan Macholán, Jindřich Ploch, Jiří Plos, Miloš Sokol a Bohumil Štěpán.   Foto: František Kučera   Podrobnosti naleznete v tomto odkazu.  

Archiv aktualit