Aktuality

24. 3. 2023

Syndikát novinářů ČR upozorňuje, že jednat jeho jménem je oprávněn pouze předseda, v přísně vymezených případech také pověřené osoby.

SN ČR nezadává žádným svým členům tvorbu článků ani reportáží. Jakékoli proklamace v tomto smyslu se nezakládají na pravdě.

19. 9. 2023

Stipendium pro literáty, publicisty a kritiky

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Slovenským literárním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty. Žádat mohou prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací; esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích.   Stipendium zahrnuje ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2024 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2024 (podzimní termín); stipendium ve výši 1 300 eur (jarní termín) a 2 400 eur (podzimní termín); podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.). Uzávěrka je 15. října 2023 Více informací naleznete na https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/visegradsky-program-rezidencnich-pobytu-pro-literaty-vlrp-vyzva-na-r-2024/  

28. 8. 2023

Jak podat úspěšnou žádost o grant Local Media for Democracy

Nejste si jisti, jestli můžete podat žádost o grant v rámci projektu Local Media for Democracy? Zajímá vás, zda můžete projekt využít k financování technické podpory vašeho média? Chcete vědět, jak rozumíme „zpravodajským pouštím“ v rámci tohoto grantového programu? Zúčastněte se webináře ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 10:00 zaregistrovat se můžete zde. Webinář spolupořádají organizace Journalismfund Europe a International Media Support & Transitions.         

28. 8. 2023

Do konce září žádejte o nový grant Local Media for Democracy

Grantový program #LocalMedia4Democracy je pilotní program financování médií, který společně vyhlásila Evropská federace novinářů (EFJ), Centrum pro pluralitu médií a svobodu médií (CMPF), International Media Support (IMS) a Journalismfund Europe. Program je spolufinancovaný Evropskou unií. Výzva není součástí programu Kreativní Evropa. Program se zaměřuje na místní, regionální a komunitní média sloužící veřejnému zájmu v oblastech s obtížným přístupem ke spolehlivým a nezávislým médiím, v tzv. „news deserts – zpravodajských pouštích“. Těmi mohou být zeměpisné či správní oblasti nebo sociální komunity, ale též místa, kde jsou zpravodajské redakce v zajetí ekonomických, politických nebo jiných zájmů. O podporu mohou žádat společnosti se sídlem v jakékoliv ze zemí EU nebo týmy novinářů (fyzických osob) s trvalým bydlištěm v EU.  Postup podávání žádostí a podmínky najdete zde.  Uzávěrka je 28. září 2023.

24. 7. 2023

Novináři z Vysočiny zahajují nový ročník autorské soutěže Péče o naše památky 2023

I letos pořádá Syndikát novinářů na Vysočině autorskou soutěž Péče o naše památky 2023. Zúčastnit se mohou redaktoři i kronikáři maximálně třemi příspěvky z tištěných médií, rozhlasu, televize či webových stránek, které byly prokazatelně zveřejněny od začátku roku 2023 do 3. listopadu téhož roku.   Vítány jsou příspěvky o péči o ty „nejdrobnější“ památky, mezi které kupříkladu patří kapličky v malých vískách, pomníčky nebo křížky. Přihlásit se lze i s příspěvky týkajícími se péče o významné pamětihodnosti v regionu Vysočina – hradů, zámků, chrámů a kostelů. Oceníme rovněž články o lidech, kteří pomohli k opravě či záchraně nějaké památky na Vysočině. Zaměřit se můžete i na památky technického rázu.   Rozhodující při hodnocení zaslaných příspěvků či rozhlasových nebo televizních reportáží bude splnění zadání, tedy jak autor přiblížil životní postoje lidí či jejich sdružení a jejich příkladnou péči o nějakou památku nebo památky na Vysočině. Porotou vybraní tvůrci budou oceněni.   Uzávěrka soutěže Péče o naše památky 2023 je v pondělí 6. listopadu. Příspěvky posílejte na e-mail syndikat.vysocina@volny.cz, kam se můžete obrátit i s případnými dotazy.   Ilustrační foto: Christel, Pixabay

18. 7. 2023

Do konce července nominace na Cenu Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku se uděluje za vynikající žurnalistické práce týkající se témat, která jsou důležitá pro Evropskou unii (EU) jako celek nebo pro některé z jejích členských států. Cílem je přispět k prosazování zásad a hodnot EU zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.   O cenu ve výši 20 000 eur se mohou ucházet jednotliví profesionální novináři i týmy bez ohledu na státní příslušnost. Přihlášky zasílají sami autoři nebo jejich jménem profesionální mediální organizace a sdružení.   Nominovány mohou být příspěvky (i více prací) zveřejněné nebo odvysílané v období od 1. září 2022 do 31. července 2023 v tištěných, audiovizuálních nebo internetových médiích se sídlem v členské zemi EU v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. Ve formuláři pro zaslání přihlášky musí být uvedeno shrnutí nominovaného příspěvku v angličtině (maximálně 500 slov).   Uzávěrka nominací 31. července 2023.   Podrobné informace naleznete zde.      

18. 7. 2023

Webinář pro zpravodajská média a subjekty působící v médiích k novým grantovým výzvám

Ve středu 19. července 2023 od 11:00 do 12:30 pořádá DG CNECT informační webinář k podmínkám tří nedávno zveřejněných výzev, které jsou zaměřeny na podporu mediálních technologií, přeshraniční spolupráce a přístupu k informacím. Potenciálním žadatelům přinese webinář obecné pokyny k postupu podávání žádostí.   První výzva s rozpočtem 8 milionů eur se zaměřuje na zřizování nebo rozšiřování evropských mediálních center, např. virtuálních nebo fyzických přeshraničních redakcí. Podpoří rozvoj společné redakční produkce a společné nabídky obsahu o evropských záležitostech v několika jazycích mezi různými mediálními organizacemi v Evropě. Uzávěrka podávání žádostí je 25. září 2023.   Výzva Evropské mediální platformy s rozpočtem 6 milionů eur pomůže mediálním organizacím zvýšit jejich dosah a jejím cílem je stimulovat tvorbu inovativního zpravodajského obsahu prostřednictvím nástrojů využívajících technologie, jako je umělá inteligence, web3, blockchain, a také sofistikované vyhledávače a algoritmy pro doporučování obsahu. Uzávěrka podávání žádostí je 18. října 2023.   Třetí výzva s rozpočtem 2,5 milionu eur pomůže vytvořit evropský streamovací portál, který lidem usnadní přístup k různorodému obsahu poskytovanému veřejnoprávními a soukromými vysílacími společnostmi. Uzávěrka podávání žádostí je 30. září 2023.   Připojte se na webinář ZDE, registrace není nutná. Prezentace i záznam budou k dispozici na stejné stránce.    

Archiv aktualit