Aktuality

29. 6. 2024

Zemřel vážený novinář a předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

S hlubokým zármutkem tímto oznamujeme kolegům i veřejnosti, že v sobotu 29. června 2024 po vážné nemoci zemřel náš kolega, přítel a osobnost tuzemské žurnalistické obce, předseda Syndikátů novinářů České republiky pan Adam Černý. Na informování o smrti našeho kolegy se naše organizace dohodla s rodinou.

 

Pan Adam Černý patřil k pilířům naší organizace a byl jejím členem od prvních okamžiků jejího vzniku. Do funkce syndika ho kolegové zvolili v říjnu roku 2009 a poté opakovaně. Dlouhá léta působil jako komentátor v různých denících, spolupracoval také s Českým rozhlasem a Českou televizí. Byl držitelem prestižního novinářského ocenění – Ceny Ferdinanda Peroutky, kterou získal v roce 2006 jako redaktor zahraniční redakce Hospodářských novin. Své profesi i práci pro Syndikát novinářů ČR se věnoval vždy naplno s poukazováním na to, že tomu tak může být jen díky opoře a porozumění jeho ženy Daniely a syna Štěpána.

 

 

 

Jeho cesta k novinářské profesi nebyla jednoduchá, byť pocházel z vážené novinářské rodiny. Novinářem byl jeho otec i děda, jeho tetou byla česká básnířka, prozaička a výtvarnice Jana Krejcarová - Černá, dcera novinářky Mileny Jesenské. Svá středoškolská léta prožil Adam Černý na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze na Malé Straně. Poté absolvoval Fakultu sociálních věd a publicistiky, ale jeho cesta k redaktorské práci nebyla jednoduchá. V době normalizace nemohl najít zaměstnání v tomto oboru kvůli protirežimním postojům svého otce, který patřil k novinářů Pražského jara. Pracoval proto jako noční hlídač v Národní galerii, v Anežském klášteře i jako dělník v podniku Geodézie. Později zakotvil v redakci Svobodného slova. Právě tato redakce patřila k tuzemským průkopníkům svobodné žurnalistiky. V devadesátém roce přešel do Lidových novin, byl také v Týdnu a dlouhodobě v Hospodářských novinách.


I přes své zdravotní potíže se Adam Černý až do posledních chvil angažoval v podpoře mladých novinářů, v boji za etičnost žurnalistické práce i za zachování postavení českých veřejnoprávních médií, coby institucí, které jsou důležité pro fungování demokratické společnosti.

 

Náš zesnulý kolega pan Adam Černý nám bude nesmírně chybět, byl pro nás vzorem, člověkem zosobňující ryzí novinářské hodnoty. Vážili jsme si jej nejen pro jeho erudovanost, kultivovanost a profesní kvality, ale i pro to, jakým byl člověkem – vlídným, vtipným a vždy ochotným podat pomocnou ruku.

3. 7. 2024

Novou předsedkyní Syndikátu novinářů České republiky je Ivana Šuláková

Řídicí výbor Syndikátu novinářů České republiky (SN ČR) na svém mimořádném jednání ve středu 3. července 2024 si zvolil za novou předsedkyni Ivanu Šulákovou. Ivana Šuláková je tak novým statutárním zástupcem Syndikátu novinářů České republiky, z. s., a tímto nahradila zemřelého Adama Černého.     Ivana Šuláková působí jako editorka Českého rozhlasu Ostrava a je mj. pedagožkou.   Volba nové předsedkyně je ze strany řídicího výboru vnímána jako nezbytná volba statutárního zástupce našeho spolku, aby SN ČR mohl plnit své zákonné a smluvní povinnosti. Nové předsedkyni její mandát končí uplynutím běžného volebního období.   Valná hromada v červnu 2025, která bude volební, tak bude znovu rozhodovat o novém předsedovi/předsedkyni SN ČR.   V té souvislosti byl novým místopředsedou zvolen Vojtěch Boháč, dosavadní předseda Klubu reportérů a reportérek, šéfredaktor, spoluzakladatel a reportér Voxpot.cz (na fotce níže první zprava). Nahradil tím Ivanu Šulákovou, která se stala předsedkyní. Stávající místopředsedové Miloš Šenkýř (druhý zleva) a Dalibor Z. Chvátal (první zleva) zůstávají ve funkci beze změny.          

3. 7. 2024

Poslední rozloučení s Adamem Černým

Poslední rozloučení s naším dlouholetým předsedou, kolegou, přítelem a váženým novinářem Adamem Černým se uskuteční v úzkém rodinném kruhu. Syndikát novinářů ČR o tom informovala rodina.   Své projevy úcty a soustrasti rodině můžete vyjádřit prostřednictvím zápisu v kondolenční knize, která je vám k dispozici každý všední den od 4. do 12. července 2024 od 10:00 do 15:00 hodin v našem sídle v Praze, na Senovážném náměstí 978/23  

1. 7. 2024

Pozvánka: Pietní akt ke 190. výročí narození Jana Nerudy

Spolek Malostranský hřbitov za laskavé podpory Hřbitovních a pohřebních služeb Praha pořádají v úterý 9. 7. 2024 v 17 hodin pietní akt ke 190. výročí narození Jana Nerudy.   Pietní akt se koná u Nerudova hrobu na Vyšehradském hřbitově, u vchodu ve východní části.

27. 6. 2024

Pařížané na značkách!

Syndikát novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje vycestovala začátku letošního dubna na studijní cestu do Paříže. „Jejím prioritním cílem bylo poznat jak se členové Sokol de Paris (České obce sokolské v Paříži) chystají na 17. Všesokolský slet do Prahy.“, vysvětluje předsedkyně ostravské organizace Martyna Radlowska-Obrusník. „Velmi inspirativní pro nás bylo hlavně setkání s jejich zástupci - starostou Pierrem Spoutilem, místostarostkou Petrou Trnkovou a nejstarším členem Georgesem Švandou, který je ve svých 84ti letech stále aktivním Sokolem.“ Pařížští Sokolové  založili svou organizaci v roce 1892 na základech původní Moravskoslovanské Besedy. V současné době působí jako krajanský spolek. Vydávají vlastní časopis, udržují tradici lidových tanců, sportují, setkávají se u gastronomických počinů, na plesech i akcích pro děti. Spolupracují i s pařížskými Slováky. Pravidelně se účastní i sletů v zahraničí, některé z nich organizují, např. v roce 1954 a 1990. Na pražský slet se chystali ve svém Campusu, Sokolské louce s tělocvičnou, vzdálené asi hodinu od centra Paříže. „Do hlavního města ČR od nás jede 30 členů,“, upřesnila místostarostka Petra Trnková Sokol de Paris. „Všichni se spolu se svými blízkými přáteli zapojí i do slavnostního průvodu a poté do cvičení v kategorii mužů a dorostenců. Nebudeme chybět ani na závěrečném setkání účastníků sletu s kulturním programem v Tyršově domě na nádvoří Michnova paláce v Praze.“ Petra Trnková byla novinářům z pobočného spolu z Ostravy taky následnou průvodkyní po Paříži. Za jejího neobyčejně zasvěceného výkladu jsme zavítali mimo jiné do Českého kulturního centra, kde v letech 1916-1918 sídlila Česká, posléze Československá národní rada, prohlédli jsme Palais Royale – nyní Justiční palác, na jehož místě ve 14. století proběhlo legendární setkání tří králů. Následovala Saint Chapelle, kde se císař Karel IV. modlil před svou smrtí k relikviím trnové koruny Ježíše Krista. A nevynechali jsme ani Centrum Pompidou se vzpomínkou na spoluautora, architekta Jana Kaplického. Při vstupu do stanice metra Metropolitan vystavěného v secesním slohu, jsme si připomínali Alfonse Muchu, Pařížany nazývaného „Míša“. A v podloubí zahrady sídla kardinála Armand-Jean du Plessis de Richelieu jsme nevynechali ani pamětní tabuli s připomínkou účasti našich Sokolů v bojích I. Světové války. Oddech u kávy jsme spojili s návštěvou restaurace La Palette, historicky spojené s Toyen, tedy Marií Čermínovou, která v Paříži taky žila. Studijní cesta do Paříže, kterou SN MOSOL připravil pro své členy, navázala na předchozí studijní výpravy v uplynulých letech. I tentokrát nabídnou její účastníci malou ochutnávku svých zážitků dalším kolegům a veřejnosti. Plánujeme totiž následné fotografické výstavy, které chceme uskutečnit mimo jiné letos na podzim v rámci Francouzských dnů v Ostravě.   Autor: Zdeněk Tofel

13. 6. 2024

Nabídka: Online kurz pro tvůrce audioobsahu

Knightovo centrum pro žurnalistiku (Austin, Texas, USA) pořádá 4týdenní online kurz pro novináře, kteří se věnují audiotvorbě. Kurz vás provede různými formami zvukové žurnalistiky a naučí vás vytvořit plán reportáže, jehož součástí je i zvuk, abyste mohli předvést své příběhy přenášet do mikrofonu.   Kurz začíná 15. 07. 2024 a jeho cena je 95 USD (cca 2188 Kč). Alternativně můžete využít jiné bezplatné kurzy. Ty také obsahují všechny audio a video lekce, ale bez živé interakce s instruktorem a bez certifikátu. Nabídnou vám ale možnost získat nové dovednosti kdykoli a vlastním tempem. -> Online přihláška. <- -> Otázky a odpovědi. <-   Cílová skupina Vytváříte např. zvukové rozhovory, dlouhé podcasty, rozhlasové příspěvky, videa na sociálních sítích.   Kurz je určen pro novináře, kteří se zajímají o vyprávění audiopříběhů, nebo pro ty, kteří chtějí dále rozvíjet své dovednosti v oblasti audiotvorby. Předchozí zkušenosti s audiem však nejsou potřebné.   Školitelé   Lektorkou bude Tamar Charneyová. uznávaná novinářka se specializací na audiotvorbu, konzultantka a školitelka v oblasti audio storytellingu. Pracovala v Národním veřejnoprávním rozhlase (NPR) a místních veřejnoprávních rozhlasových stanicích v USA.   Během kurzu se k ní připojí hosté jako Don Gonyea z NPR, Chris Bannon z Conde Nast, Jenn White z 1A a Jessica Hansen, celostátně uznávaná hlasová koučka, která dříve pracovala pro NPR.

13. 6. 2024

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení rozdala novinářům ceny chudoby

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR, z.s.) ocenila publicisty, kteří v roce 2023 ve svých tištěných příspěvcích, v rozhlasových nebo televizních pořadech anebo na internetu zobrazili chudobu co nejvýstižněji, ohleduplně, bez předsudků a s respektem k těm, které postihla.   Hlavní ceny předali manželka prezidenta republiky Eva Pavlová, předsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová a Šárka Jelínková a emeritní předseda vlády ČR a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla.   Ceny OZVĚNY CHUDOBY 2024 obdrželi:   Moderátor Jan Pokorný, sociolog Daniel Prokop a kolektiv spolutvůrců seriálu rozhlasových pořadů „Život k nezaplacení“ o sociálně ekonomické situaci českých domácností, vysílaného Českým rozhlasem Radiožurnál, redaktorky Barbora Loudová a Silvie Kleková za reportáž „Vyloučení“ o životě ve vyloučených lokalitách s bytovou nouzí, nezaměstnaností a exekucemi, uvedenou Českou televizí na stanici ČT1 v pořadu „Reportéři ČT“, publicistka Apolena Rychlíková za komentář o odebírání dětí z rodin z důvodu chudoby „Rodina jako základ státu. V případě, že jste chudí lidé v ekonomických problémech, to platit nemusí“, uveřejněný Českým rozhlasem na stanici ČRo Plus a na portálu iRozhlas, redaktorka Eliška Hradilková Bártová a odbornice na sociální práci Věra Bechyňová za článek o životě sociálně vyloučených rodin „Do bezvýchodné situace se už v podstatě narodí. Stát selhává, říká k odebírání dětí expertka“, publikovaný v tištěné i internetové verzi periodika Deník N.   Čestná uznání převzali autoři dalších 7 publicistických příspěvků:   Redaktorka České televize Lea Surovcová za dokument „Těžko v duši“, upozorňující na psychické potíže dětí a mládeže, redaktor Radia Proglas Jan Hanák za pořad „Mezi čtyři stěny. Jak a proč pomáhat lidem bez domova?“ z cyklu „Na stole je téma“, Lada Brožová s Janem Opatrným z Oblastního spolku Českého červeného kříže v Plzni za videopořad „Street medicine 2023“ o poskytování zdravotní péče lidem žijícím na ulici, moderátorka Televize NOE Kateřina Rózsová za pořad se zakladatelem Institutu prevence a řešení předlužení Radkem Háblem „Dluhové pasti“ z cyklu „V souvislostech“, kameraman Martin Chamer za pořad Televize NOE „Poutníci času s Petrem Maclem“ o pomoci Charity lidem bez domova v Hradci Králové, bloggerka na portálu Givt.cz Aneta Lindovská za příspěvek „Překvapilo mě, že rodiče nemají prostředky na obědy pro děti, nebo že je těžké důstojně zemřít, říká novinářka Lea Surovcová“, redaktor deníku MF Dnes Adam Hejduk za článek „Útočiště pod tubusem metra“ o životě lidí bez domova.   Nad projektem OZVĚNY CHUDOBY 2024 převzali záštitu prezident České republiky Petr Pavel, jeho manželka Eva Pavlová a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. Projekt podpořily Nadace ERSTE a Česká spořitelna, a.s., mediálními partnery byli Česká televize, Česká tisková kancelář (ČTK Connect) a Televize NOE.   Předání cen sledovalo více než 100 účastníků z vládních institucí, profesních sdružení publicistů (Syndikát novinářů ČR, České centrum mezinárodního PEN klubu), nevládních organizací, odborů a médií. Předávání cen doprovodilo vystoupení Hudebního souboru Arcibiskupského gymnázia v Praze 2 pod vedením Julie Kloučkové. Pořadatelé soutěže obdrželi téměř 100 návrhů, z nichž porota nominovala 11 příspěvků na ocenění.

Archiv aktualit