Aktuality

5. 5. 2024

Startuje Česko-německá novinářská cena 2024

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil už podeváté Česko-německou novinářskou cenu. Novináři, kteří mají originální pohled na témata v sousední zemi a umí je poutavě zpracovat, mohou získat ocenění.   Příspěvky, reportáže nebo dokumentární filmy zasazené do širších souvislostí a aktuálního dění pomáhají rozvíjet vztahy mezi Čechy a Němci.   Termín: 30. června 2024 Do 30. června 2024 můžete přihlásit nebo navrhnout příspěvky v kategoriích: text, audio nebo audiovizuální a multimediální tvorba.     Zvláštní cena Mileny Jesenské navíc ocení příspěvek, který z dnešní perspektivy reflektuje občanskou společnost, multikulturní porozumění a toleranci. Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu 2000 eur.   Česko-německý fond budoucnosti spolu s novinářskými svazy obou zemí, Syndikátem novinářů ČR a DJV, tuto cenu každoročně uděluje redaktorkám a redaktorům, kteří dokáží veřejnosti přiblížit události nebo česko-německé aspekty v mezinárodním kontextu. „Cílem této ceny je motivovat novináře, aby objevovali nová témata v sousední zemi a zamýšleli se nad tím, jakou formou je co nejpoutavěji předat čtenářům, posluchačům nebo divákům. Moderní technologie jim nabízejí nové nástroje a možnosti. Nedokáží ale nahradit lidskou vytrvalost a touhu dostat se k jádru události a vyprávět příběh, který posiluje česko-německé vazby. Chceme podpořit poctivou novinařinu a její tvůrce, dát jim tím najevo, že jejich práce má smysl,“ zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti. Příspěvek do soutěže může přihlásit sám autor, redakce nebo třetí strana. Jeden autor může mít nejvýše 2 příspěvky v každé kategorii.   Přihlášky můžete zasílat prostřednictvím online formuláře. Text vyhlášení soutěže a podmínky účasti.   Porota Česko-německé novinářské ceny 2024 Kategorie text Petr Brod (novinář a publicista) Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung) Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR) Anneke Hudalla (n-ost) Tomáš Lindner (Respekt) Kategorie audio Libuše Černá (DJV, komise pro evropskou spolupráci) Kilian Kirchgeßner (nezávislý korespondent, Praha) Filip Nerad (Český rozhlas) Lída Rakušanová (novinářka a spisovatelka) Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk) Kategorie multimédia Michael Hiller (bývalý ředitel DJV Sasko) Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen) Veronika Kupková (nezávislá novinářka) Peter Lange (bývalý zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze) Hynek Spurný (Institut dokumentárního filmu) Anne Webert (zástupkyně ředitele DJV)

5. 4. 2024

Zápis Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky (březen 2024)

Komise pro etiku (KPE) řešila jen jedno podání.   Podání se týkalo materiálu publikovaného v Hospodářských novinách 22. 2. 2024 s názvem Krádeže e-mailů a odposlechy. Bouřlivé období na FAMU může skončit, volí se nové vedení. Stěžovatel uvádí, že článkem byla porušena jeho osobnostní práva, včetně práva na ochranu osobních údajů, ochranu dobrého jména, cti a osobní důstojnosti.   Podle stížnosti článek prezentuje jednu z nepotvrzených hypotéz policejního vyšetřování jako ověřený fakt, čímž narušuje právo na spravedlivý proces a presumpci neviny. Krom toho zveřejňuje plné jméno stěžovatele i jeho partnerky i údaje o vlastnictví nemovitosti, které lze údajně vyhledat a získat další informace osobního rázu. Autor stížnosti žádá, aby KPE případ prošetřila a podnikla příslušné kroky proti vydavateli a autorovi.   Předsedkyně KPE se obrátila na manažera redakce i na šéfredaktora HN.   Z odpovědí vyjímáme:   Redakci překvapilo, že stěžovatel se vůbec neobrátil na redakci či vydavatele s jakoukoli stížností či připomínkami k článku. Stížnost považujeme za neoprávněnou. Autor článku nemá důvod v tomto sporu nadržovat kterémukoli z jeho účastníků. Ani naše vydavatelství není v jakémkoli vztahu vůči některé ze stran sporu. Zatímco stěžovatel uvádí, že autor prezentuje – v souvislosti s jeho osobou – jednu z nepotvrzených policejních hypotéz jako fakt, v textu ve skutečnosti stojí, že případ nechala znovu otevřít státní zástupkyně, která v usnesení přímo policii nařídila, aby se zaměřila na osobu stěžujícího si. Zveřejnění údaje o vlastnictví nemovitosti považujeme za odůvodněné, protože hrála v případu klíčovou roli.   KPE záměrně vynechala jméno autora podání. Nechce přispívat k jeho možné identifikaci, protože její zápis je k dispozici na webu SNČR pro každého. Konstatuje, že v náplni práce komise je všímat si a konstatovat etické pochybení novinářů, nikoli suplovat práci policie nebo soudů.   Jak je z materiálu otištěného v HN vidět, státní zástupkyně nechala případ znovu otevřít. O výsledku zatím KPE nebyla informována. KPE stěžovateli doporučuje, aby se obrátil přímo na redakci HN. Tiskový zákon uvádí, že pokud došlo k nějakým nepřesnostem, má občan právo na odpověď. Citujeme:   Odpověď: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.   Dodatečné sdělení: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit.   Zapsala předsedkyně KPE doc. Barbora Osvaldová

19. 3. 2024

Demokratické země potřebují svobodná média – a to jak veřejnoprávní, tak soukromá

Prohlášení k pokusům slovenské vlády omezit svobodu médií veřejné služby   České centrum Mezinárodního PEN klubu, Český výbor Mezinárodního tiskového institutu, Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikát novinářů České republiky vyjadřují hluboké znepokojení nad pokusy současné slovenské vlády ovládnout provozovatele médií veřejné služby – Rozhlas a televizi Slovenska. Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nezpochybnitelnou kontrolu moci, a proto by měla být od moci jasně oddělena.   Kroky nynější slovenské vládní moci zpochybňují právo občanů mít svobodný přístup ke kontrole práce jimi zvolených zástupců. Urychlené pokusy o změnu zákona, změnu veřejné kontroly a odstranění vedení Rozhlasu a televize Slovenska několik let před vypršením jejich zákonně nabytého mandátu jsou v rozporu s evropskou legislativou i s demokratickými principy a hodnotami, na kterých byla Slovenská republika konstituována po pádu totality. V důsledcích jsou tyto pokusy namířeny proti občanům Slovenské republiky. Vnímáme to jako snahu o zabrání veřejného prostoru, což nelze chápat jinak, než jako posun od demokracie k autoritativnímu režimu. Jsou to tedy občané – posluchači a diváci Rozhlasu a televize Slovenska, proti kterým se tyto kroky politiků nešťastně obrátí.   Jsme si vědomi, že nemůžeme zasahovat do rozhodování zvolených slovenských zástupců, současně však věříme, že vláda a Parlament Slovenské republiky si uvědomují, že sdílíme společné zápasy o demokracii a svobodu více, než jiné evropské státy. Věříme, že nechtějí eskalovat napětí ve slovenské společnosti, ani poškozovat budoucnost Slovenska v demokratické Evropě tím, že veřejnoprávní RTVS bude objektem mocenského rozhodování a zvůle.   Se znepokojením sledujeme také zprávy o možném posunu zpravodajství nejsledovanější televizní stanice Markíza. Jejím majitelem je česká skupina PPF, která tak nese zvláštní odpovědnost za obsah dosud nezávislého a kritického zpravodajství na Slovensku. Skupina PPF má v zemi, která je Česku historicky velice blízká, nemalé obchodní zájmy, které jistě při svém rozhodování jistě bere v potaz. Bylo by nešťastné, pokud by PPF právě za současné situace na Slovensku upozadila či dokonce obětovala hodnoty, ke kterým se dlouhodobě veřejně hlásí. Vyzýváme proto vlastníky i management skupiny, aby při svém rozhodování brali ohled na důležitost nezávislé a svobodné žurnalistiky.   Ondřej Vaculík, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Robert Čásenský, předseda Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu David Klimeš, výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky

18. 2. 2024

Zápis Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky (leden 2024)

A)   Komise se zabývala podáním na použití fotografie zmrzačených lidí při používání pyrotechniky, odpalované s příchodem Nového roku. Stěžovatel upozorňuje na to, že použití podobných snímků může obnovit trauma u lidí, kteří byli takto zraněni. Uvádí také, že zranění lidé nedali souhlas s užitím těchto fotografií. Autor stížnosti žádá po redakci omluvu.   Jednalo se o článek   Čeští lékaři vyzývají: Podívejte se, jak mrzačí petardy, ohňostroj si odpustíte   s perexem   Po silvestrovských oslavách v nemocnicích pravidelně končí lidé s utrženými prsty a popáleninami. Seznam Zprávy přinášejí na přání lékařů snímky odstrašujících případů, které ukazují následky neopatrného zacházení s pyrotechnikou.   Předsedkyně komise se obrátila na redakci Seznam – Zpráv a obdržela následující odpověď: Lékaři se rozhodli prostřednictvím fotografií varovat lidi před odpalováním petard, Seznam Zprávy s tímto upozorněním snímky zveřejnily. Je to stejné, jako když se na krabičkách cigaret objevují fotografie znetvořených těl a poškozených orgánů v důsledku kouření. Mrzí nás, že poškozený uvádí dlouhodobé trauma, nicméně šlo o varování.   Komise chápe, že pro autora stížnosti mohlo dojít o vjem traumatizující, na druhé straně redakce – jak uvádí – byla o zveřejnění požádána. A není pochyb o tom, že varování před možnými úrazy nebylo míněno jako traumatizování, ale právě jako varování.   B)   Na Komisi pro etiku se obrátili studenti se stížností, jak konkrétní médium informovalo o střelbě na FFUK s názvem Masový vrah z univerzity zřejmě trpěl duševní chorobou. Zasaženy jsou tisíce studentů ze dne 22.12.2023. Ze stížnosti vyjímáme:     Autor Jan Čížek v textu několikrát uvádí celé jméno útočníka, jeho věk, obor studia na FF UK a fotografii. Zcela tak ignoruje výzvy Ministerstva vnitra, odborníků a některých novinářů, kteří upozorňují, co může sdílení těchto informací způsobit.   Autor také spekuluje o psychické nemoci útočníka. Konkrétně uvádí, že trpěl bipolární poruchou. O panu Čížkovi jsme hledali informace-není psychologem či psychiatrem. Chybí také oficiální zdroj (Policie ČR, MVČR), který by uváděl, že útočník trpěl touto poruchou. Z našeho pohledu se tak jedná o čistou spekulaci a snahu o senzaci. V České republice jsou psychické poruchy dlouhodobě banalizovány a démonizovány. Toto autorovo vyjádření nám tak přijde velmi neetické.   V perexu i dále v textu také autor uvádí, že je onemocnění velmi rozšířené mezi mladými lidmi a může se tak incident opakovat. Opět se jedná pouze o spekulaci, která není podložená žádnými ověřitelnými fakty. Jako zdroj uvádí údajnou spolužačku útočníka, která si nepřeje být jmenována.   Celý text podle našeho názoru porušuje novinářskou etiku.   Předsedkyně KPE se obrátila o informaci na redakci média Naše Praha. Dostalo se jí následující reakce:   Dobrý den paní Osvaldová, kolegové mi přeposlali Váš dopis s údajnou stížností někoho na naše mediální pokrytí masové střelby Davida Kozáka na FFUK. Není mi známo, kdo je autor této stížnosti, na anonymy normálně nereaguji. Nicméně, na váš dotaz reagovat musím. Je zde několik aspektů, které mne jako celoživotního novináře velmi znepokojují. Naše vydavatelství Český Domov Mediahouse letos slaví 25 let. Již 25 let informujeme o lokálním dění v naší republice, zejména Praze. Naši reportéři patří mezi nejzkušenější v republice. Máme miliony spokojených čtenářů po celé republice. Celkový náklad našich novin je 1,6 milionu do schránek. Jsem zděšen. Jsem zděšen, že policie a studenti tady vyhlásí „výzvu“, aby média o něčem neinformovala, lidově držela hubu a Syndikát novinářů mlčí. Vy jste předsedkyně komise, nezaznamenal jsem nikde, že byste se nás někde zastala! Takovéhle výzvy bych očekával někde u Lukašenka nebo Mao Ce tunga, ale ne v zemi Václava Havla, kde ještě stále máme v Ústavě svobodu tisku a médií! Opakuji, jsem podobnými akcemi zděšen. To nám tady bude BIS a policie diktovat, co máme jako psát!? Vážně? S tím vy jako předsedkyně etické komise Syndikátu souhlasíte? Jestli ano, pak se na to vybodněte a jděte sázet ředkvičky. Uděláte aspoň něco prospěšného Naše články si přečtěte a prosím stěžovatelku pošlete tam, kam patří. Dále od Vás osobně očekávám protestní dopis, kde se novinářů zastanete a ukončíte tuto šikanu, které nečelí pouze naše vydavatelství, ale prakticky všechna, která o případu informovala. Už to přesáhlo míru únosnosti. Buďto to uděláte vy, anebo si založíme nějakou ochranou asociaci my, co opravdu píšeme a věnujeme se investigativní žurnalistice. Ne tomu, co si přeje policie a BIS.   Za KPE podotýkám, že pokud si na nějaký materiál z médií kdokoli stěžuje, má komise v popisu práce požádat o stanovisko druhou stranu – tedy médium, na které dostává stížnost. Žádost je formulována korektně, bez emocí a neutrálně. Teprve na základě obou stanovisek komise rozhoduje – pokud není v plénu shoda, hlasuje se. Uzná-li KPE, že stížnost byla oprávněná, konstatuje to v zápise. Uzná-li komise naopak, že v právu byla média, konstatuje to také. Během činnosti KPE se oboje stalo.   Za KPE doc. Barbora Osvaldová, předsedkyně.  

14. 2. 2024

Pozvánka: Mistrovství novinářů v obřím slalomu

Vážené kolegyně a kolegové,   přijměte pozvání na mistrovství České republiky novinářů a jejich hostů v obřím slalomu.   Kde: Ski areál Harrachov. Kontaktní osoba: Tibor Alföldi, tel.: 724143139, e-mail: tibor.alfoldi1@gmail.com Motto: Závod, v němž vítězí všichni!    Časový harmonogram Úterý 26. 3. 2024 Ubytování v hotelu Skicentrum a welcome party penzion Tesla Středa 27. 3. 2024  9:15 – prezentace v prostoru lanové dráhy 10:15 – start 1. kolo 11:15 – start 2. kolo 12:30 – oběd v restauraci Stone 17:00 – vyhlášení výsledků, tombola a večeře v restauraci Stone   Ćtvrtek 28. 3. 2024 snídaně a odjezd   Jak se přihlásit Přihlášku s uvedením jména, redakce, datumem příjezdu a odjezdu posílejte na e-mail tibor.alfoldi1@gmail.com nejpozději do 20. března 2024. Startovní listina je omezená kapacitou. Posílejte ji napsanou běžně v e-mailu, není žádný formulář.   Kolik to stojí a co je v ceně Součástí přihlášky je i startovné ve výši 1500 korun, které souběžně s přihláškou pošlete na účet 241569548/0300.   Co je v ceně startovného:   1 nocleh se snídaní, 1denní lyžařská permanentka, startovní číslo, bezpečnostní zajištění závodu, časomíra, oběd, večeře, konzumace plzeňského piva a bohatá tombola.   Cílem závodu je propojení úspěšných českých sportovců, novinářů a partnerů akce na atraktivním místě při atraktivním eventu. Akce se účastní pravidelně Lukáš Krpálek, v minulosti závodili také čeští biatlonisté, atleti, lyžaři, vodní slalomáři, Eva Adamczyková, Ondřej Synek, desítky dalších známých českých sportovců reprezentující na mistrovství světa či olympijských hrách. Lukáš Krpálek a Vavřinec Hradilek potvrdili účast i v letošním ročníku.   Organizátorem akce je BB Sport s.r.o., Náplavní 2013/1, Nové Město, 120 00 Praha.

9. 2. 2024

Členské příspěvky 2024

Vážení členové SN ČR, nezapomeňte na platbu členských příspěvků pro rok 2024.   Výše členských příspěvků včetně výroby průkazu 1150 Kč - mimořádný člen 750 Kč - řádný člen 350 Kč - studenti a důchodci 50 Kč - senioři od 75 let věku včetně (cena průkazu)   Termín platby Členské příspěvky musíte zaplatit nejpozději do 31. března 2024, Jde o den připsání platby na účet, nebo den přijetí hotovostní platby. Pokud tento termín nestihnete, výše příspěvku se zvyšuje o 50 % a včetně výroby průkazu činí: 1700 Kč - mimořádný člen 1100 Kč - řádný člen 500 Kč - studenti a důchodci 50 Kč - senioři od 75 let věku včetně (penále se neúčtuje)   Zvýšený příspěvek je nutné uhradit do 15. září 2024. Jde o den připsání platby na účet, nebo den přijetí hotovostní platby.   Jak zaplatit 1. Bankovním převodem Č. ú.: 6007047001/5500 Variabilní symbol: vaše členské číslo (máte jej na přední straně průkazu)   2. Hotově Na pokladně v ústřední kanceláři v Praze. Na pokladně našich pobočných spolků v regionech.   Co se stane, když členský příspěvek včas nezaplatíte Pokud nestihnete zaplatit do 31. března 2024, až do zaplacení příspěvku nemůžete uplatňovat svá členská práva, zvláště hlasovat a volit.   Pokud nestihnete zaplatit ani zvýšený příspěvek do 15. září 2024, automaticky vám zaniká členství v SN ČR z důvodu neplnění základní členské povinnosti.   Pro zaslání platné členské průkazky kontaktujte kancelář e-mailem kancelar@syndikat-novinaru.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 142 456.

Archiv aktualit