Aktuality

24. 3. 2023

Syndikát novinářů ČR upozorňuje, že jednat jeho jménem je oprávněn pouze předseda, v přísně vymezených případech také pověřené osoby.

SN ČR nezadává žádným svým členům tvorbu článků ani reportáží. Jakékoli proklamace v tomto smyslu se nezakládají na pravdě.

25. 5. 2023

Mezinárodní stipendium pro novináře zaměřené na klima a energetiku

V rámci Mezinárodních programů pro novináře (International Journalists' Programmes) se můžete ucházet o letošní stipendium „German-Central Eastern European Programme Climate- and Energy Policy Bursary October – December 2023“. Veškeré informace naleznete zde nebo na webu IJP: Central Eastern European Bursary Přihlášky podávejte do 1 června 2023. 

22. 5. 2023

Česko německý seminář pro novináře o bezpečnosti, energetice a dezinformacích

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Europäische Akademie Berlin zvou na česko německý seminář pro novináře pod titulem Bezpečnost, energetika a dezinformace: jak společně čelit výzvám současnosti. Cílem semináře je nabídnout novinářům navázání nových kontaktů s českými i německými kolegy a diskutovat o aktuálních politických otázkách a výzvách spojených s prací v oblasti médií.   Akce se koná 30. a 31. května 2023 v Goethe-Institutu Praha, program naleznete zde. K účasti se registrujte do 25. května na tomto ODKAZU.   Zdroj obrázku Evropská akademie Berlín  

11. 5. 2023

Vyšší DPH na noviny ohrozí jejich existenci

Syndikát novinářů pokládá rozhodnutí vlády zdvojnásobit sazbu DPH na noviny za nešťastné a krátkozraké. Česká vláda se zřejmě rozhodla odlišit se od většiny evropských zemí, které tak či onak podporují svobodný tisk, protože jejich vlády jsou dlouhodobě přesvědčeny, že nezávislá média jsou nezbytnou součástí a podmínkou fungování demokracie, která se neobejde bez přístupu k informacím a bez rozmanitosti svobodné výměny názorů.   Dopady tohoto kroku budou o to horší, že následuje po zrušení pozice vládního zmocněnce pro oblast médií, k jehož úkolům mezi jiným patřilo připravit plán boje s dezinformacemi a plán podpory médií, která jsou v Česku v posledních letech pod velkým ekonomickým tlakem, protože příjmy z inzerce se výrazně přesunuly na internet, kde většina výnosů plynula velkým technologickým platformám těžícím ze spojení odkazů na jednotlivá média, aniž by jim za vytěžování obsahu platila. Ekonomický tlak se nepodařilo oslabit poté, co v Poslanecké sněmovně došlo k úpravě unijní směrnice o autorských právech, která měla za cíl stávající neblahý stav korigovat, takže majitelé velkých technologických platforem se rozhodli nadále postupovat tak, aby vydavatelům a tvůrcům obsahu nemuseli nic platit. Nynější stav je takový, že se zrušením pozice vládního zmocněnce pro média se vytratila i s ním spojená agenda, především plán podpory médií. Ironickým paradoxem je tu místo něho záměr zdvojnásobit DPH na noviny.   Kumulovaný efekt nedomyšlených kroků nutně výrazně ohrozí finanční základy řady médií, z nichž mnohá balancují na existenční hraně. Jsme přesvědčeni, že pokud vláda pokládá rozmanitost médií v České republice za hodnotu důležitou pro fungování demokracie v této zemi, tak svůj záměr zdvojnásobit DPH na noviny přehodnotí.   Adam Černý předseda Syndikátu novinářů České republiky     Rozhodnutí české vlády zvýšit DPH na noviny komentovala rovněž místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, které se ve své agendě zasazuje o podporu médií jako jeden z důležitých nástrojů k posilování demokracie. Narozdíl od jiných evropských zemí, česká vláda vykročila zcela opačným směrem, než zní doporučení Evropské komise. Ta členské státy naopak vyzvala k co nejmenšímu zdanění tištěných médií. Eurokomisařka Věra Jourová v ČT upozornila, že pokud zemřou tištěné noviny, spoustě lidí zůstane jen „digitální fastfood.“      

9. 5. 2023

Vyhlášeni vítězové soutěže Haškovské povídky 2023

V jubilejním roce 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí slavného spisovatele, novináře a humoristy Jaroslava Haška uspořádal SN Vysočina autorské klání v psaní humoristických povídek. A právě v den Haškova narození – 29. dubna – byly vyhlášeny výsledky soutěže Haškovské povídky 2023.     Porotě se nejvíce líbila povídka Taková je statistika z pera Bohumila Matějovského z Bíliny o dilematu kolemjdoucích, zda a jak pomoci muži topícímu se v řece. Na druhém místě skončil Václav Franc z Nové Paky za příběh stařenky Albíny Müllerové zavřené do vazební věznice kvůli údajné účasti na závažné trestné činnosti. Ocenění za třetí místo získal Rostislav Tesař z Brna s povídkou Zvířecí volby.   Ceny dvaceti nejúspěšnějším autorům humoristických povídek předávali na lipnickém hradě, v zaplněném sále v Thurnovském paláci, předseda Syndikátu novinářů České republiky Adam Černý a starosta Lipnice nad Sázavou Zdeněk Rafaj.        Porota vybírala ze 196 povídek od 116 autorů a výběr nejlépe hodnocených prací vyjde letos na podzim v tištěném sborníku a v e-knize.   Více o slavnostním vyhlášení soutěže i oslavě Haškova významného výročí se dozvíte na webu SN Vysočina.    Foto Richard Cai       

5. 5. 2023

Ucházejte se o grant v programu Talent

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikát novinářů ČR otevírají v roce 2023 grantový program s názvem Talent, který podporuje profesní rozvoj novinářek a novinářů v České republice.   V rámci programu je poskytována finanční podpora profesního růstu novinářek a novinářů do 35 let, aby se mohli účastnit aktivit, které jim pomohou v profesní kariéře a vytvoří lepší podmínky pro práci i skloubení pracovního a osobního života. V první fázi rozdělí grantová komise složená ze zástupců NFNZ a SN ČR, případně dalších nezávislých členů, celkem 500 000 Kč, přičemž jeden žadatel může získat maximálně 100 000 Kč. Podpora je určena např. na stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích; mentoringové programy, zlepšování pracovních podmínek novinářek a novinářů s cílem, aby talentovaní žurnalisté zůstávali v redakcích a neměnili obor; účast v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích apod. Grant je určen jednotlivcům (fyzickým osobám) působícím v médiích. Případné neformální sdružení novinářů musí vždy zastupovat konkrétní odpovědná osoba.   Grantová výzva se vyhlašuje 4. května 2023, uzávěrka je 31. května 2023, žádost včetně požadovaných příloh posílejte elektronicky na adresu info@nfnz.cz a do předmětu uveďte „žádost o grant Talent 2023“. Výsledky budou oznámeny do dvou měsíců.   V odkazech naleznete pravidla Grantová výzva Talent 2023_pravidla_final, Formulář NFNZ_Žádost_o_grant_Talent_2023 a NFNZ_Rozpočet-projektu_formulář_talent_2023.

5. 5. 2023

Začíná Česko-německá novinářská cena 2023

Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a německým DJV vyhlásil 8. ročník Česko-německé novinářské ceny.    Tradičně bude uděleno celkem osm cen ve výši 2000 eur vynikajícím novinářkám a novinářům, kteří probouzejí zájem o sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným a objektivním zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy Němci.    Porota každoročně uděluje též Zvláštní cenu Mileny Jesenské za novinářský příspěvek zabývající se z aktuální perspektivy tématy, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.   Nedotovaným zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost může porota vyznamenat osobnost nebo redakci, které se v delším časovém období zasloužily o diferencované vzájemné vnímání.    Příspěvky do soutěže z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize) může nominovat autor/autorka, redakce či třetí osoby. Přihlásit lze maximálně dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou. Příspěvky lze podat prostřednictvím online formuláře do 30. 6. 2023.   Text vyhlášení ceny, podmínky účasti a další informace k Česko-německé novinářské ceně najdete na webu https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/

Archiv aktualit