Presscentrum

Plán akcí  v PRESSCENTRU    Říjen:  1.10.     14:00  Klub kultury 9.10.     14:00  KNS výborová a členská schůze 18.10.    9:00  Klub motoristických novinářů – VH 15.10.    14:00  Klub kultury 29.10.    14:00  Klub kultury 25.10.    14:00   KNPJ   Listopad: 1.11.     15:00  Klub leteckých novinářů 12.11.   14:00   Klub kultury 13.11.   14:00   KNS  výborová a členská schůze 26.11.   14:00  Klub kultury 29.11.   14:00   KNPJ   Prosinec: 10.12.    14:00   Klub kultury 11.12.    14:00   KNS výborová a členská schůze 12.12.    11:00   Řídicí  výbor 20.12.    14:00   KNPJ