Dokumenty k etice

1. Právo a etika v činnosti hromadných sdělovacích prostředků (Dr. J. Pinz, CSc.) 2. Připomínky a komentář ke „Kodexu ČT“ 3. Korupce a média v AJ (konference IFJ Brusel 1998) 4. Aidan White: Příručka pro novináře (český překlad) 5. Etický kodex časopisu Týden 6. Charta profesionálních povinností francouzských novinářů 7. Profesní profil novináře (německá úprava z roku 1996) 8. Deklarace principů novinářského chování 9. Seminář „Korupce a Etika“ listopad 1999 10. Etický kodex novináře – anglická verze 11. Kritéria členství ve správní radě SN předložená Komisí pro etiku 12. Etický kodex novináře po aktualizaci 25. 11. 1999 13. Prováděcí norma k § 10.5 stanov ve věci přijímání darů 14  Etické kodexy – různé země 15  Etický kodex Francie 16  Etický kodex – náměty, podněty, stanoviska Máte zájem náhlédnout do uvedených dokumentů? Napište nám.