Členské příspěvky

Výše příspěvků pro následující druhy členství: 

řádní členové – 750 korun
senioři a studenti – 350 korun
mimořádní členové – 1.150 korun

Senioři, jejichž věk překročil 75 let, neplatí členský příspěvek, pouze 50 korun za vystavení průkazu.

 

Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 31. března kalendářního roku (vzhledem k pandemické situaci byl termín v roce 2021 posunut do 30. dubna)

 

Po uvedeném termínu se příspěvek zvyšuje o 50 % s tím, že takto zvýšený musí být uhrazen do 15. září.

Později už nebude možno peníze za členství SN ČR poukázat a členství zanikne z důvodu neplnění základní členské povinnosti.

Kromě toho ti, kdo nemají uhrazeny příspěvky do 31. března, musejí počítat s tím, že nemohou uplatňovat až do zaplacení příspěvku svá práva, např. hlasovat.

 

Příspěvky lze platit převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky, vždy je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR.

 

Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.