23. 1. 2015

18. ročník novinářské soutěže Média na pomoc památkám byl zahájen

Oznamujeme všem redakcím tištěných a elektronických médií, že byl zahájen 18. ročník novinářské soutěže Média na pomoc památkám.

Příspěvky do soutěže, které mají souvislost s tématem ochrany a záchrany kulturního dědictví, lze odesílat do 10. února 2015.

Soutěží se v pěti kategoriích – tisk – deníky, rozhlas, televize, publicistika, publicistika a internet, publikované v roce 2014.

Příspěvky zasílejte na adresu:

Naděžda Kalousová,
Korunovační 25,
170 00 Praha 7