5. 10. 2023

Syndikát novinářů má nová pravidla udílení grantů. Ty mohou být dlouhodobé, jednorázové, mimořádné nebo udělované kluby a regionálními sdruženími. O jednorázový grant lze žádat ve dvou termínech – do 15. ledna nebo do 15. srpna prostřednictvím formuláře Žádosti o grant. Poskytování finanční i nehmotné podpory se řídí Grantovými pravidly SN ČR, která nabývají platnosti od 1. ledna 2024.