Syndikát novinářů České republiky vyjadřuje nejhlubší účast se všemi přímými i nepřímými obětmi vyšinutého střelce na FF UK. Zároveň vyzývá novináře k dodržování veškerých profesních a etických standardů při zpracovávání takto citlivého tématu. 

 

Prohlášení Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR

 

Po tragických událostech na Filozofické fakultě UK 21. prosince mnoho médií ve snaze informovat a zaujmout čtenáře překročilo etické hranice kladené na seriózní žurnalistiku. Místo pietních postojů se zaměřila na emotivní titulky a fotografie, které se musely dotknout rodin pozůstalých i zraněných. Média hodná toho označení nemají soupeřit s neověřenými informacemi na sociálních sítích a nemají také podrobně identifikovat útočníka, což ho heroizuje a bohužel další narušené jedince vede ať už k nápodobě, nebo vyhrožování.

 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová, předsedkyně Komise pro etiku při SN ČR
23. 12. 2023