14. 1. 2020

Anketa Dědeček automobil letos již popatnácté

Syndikát severočeských novinářů je jedním zpartnerů při vyhlašování tradiční ankety Dědeček automobil, kterou pořádá MOBILE muzeum ČR a která letosvstoupila do svého již 15. ročníku.Severočeští novináři se na této akci partnersky podílejí po řadu let. Vítězové ankety budou vyhlášeni 1. únorana slavnostním galavečeru v Liberci, kolébce motorismu, a to na slavnosti pořádané v rámci výstavy věnované pionýru automobilismu Theodoru von Liebiegovi. Podrobnější informace viz pozvánka.