27. 8. 2018

Ashoka ČR vypisuje grantovou výzvu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení

Ashoka Česká republika ve spolupráci s organizací Transitions vypisuje grantovou výzvu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení (Solutions Journalism) v České republice. Mikro-granty jsou určeny pro novináře a redakce sídlící v České republice, kteří chtějí přinášet vysoce kvalitní, nezávislou žurnalistiku a zároveň vytvářet příležitosti pro šíření účinných receptů a pomáhat společnosti učit se, rozvíjet své schopnosti a čelit důležitým výzvám 21. století.Uzávěrka výzvy je 20. září 2018.

O podporu se mohou ucházet i novináři na volné noze. Podmínkou udělení grantu je účast na tréninku či online webináři organizace Solutions Journalism Network (trvání přibližně 2 hodiny). Forma podpory je jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč. Zároveň nabízíme možnost mentoringu přímo od organizace Solutions Journalism Network. Výzva je určena pro návrhy reportáží, investigativních seriálů a projektů napříč mediálními platformami, které se zaměřují na témata relevantní pro publikum v České republice, případně konkrétní oblasti. Formulář žádosti ZDE.

Doporučené prvky záměru:

– Opírá se o data a výzkumy

– Zkoumá, jak se s určitým společenským problémem vypořádávají místní komunity, veřejná správa, politici a instituce v jiných místech
– Má jasně stanovené cíle a navrhuje, jak měřit dopad
– K šíření příběhu využívá multimédia, vizualizaci dat a sociální sítě

Záměr musí splňovat základní kritéria Solutions Journalismu:

– kvalitní, poctivá žurnalistika (rigorous reporting)
– popisuje existující reakci na společenský problém, jak funguje a proč (nepředkládá teorie a tvrzení typu “mělo by se”)
– přináší důkazy o dopadu sledovaného řešení (nepopisuje jen dobrý záměr)
– nabízí širší vhled/poučení, které může být prospěšné pro ostatní v podobné situaci
– pojmenovává limity daného řešení/reakce (žádné řešení není dokonalé)

Při posuzování žádosti budou zohledňovány zejména následující faktory:

– orientace příspěvku na řešení (míra investigace zaměřené na reakce na společenský problém),
– kvalita zpracování projektu (jasně stanovené cíle projektu a aktivity vedoucí k jejich dosažení),
– míra dopadu výstupů projektu (společenský dopad),
– celospolečenská důležitost tématu a příspěvek k veřejné diskusi,

– předpokládaný zásah publika (počet čtenářů/posluchačů/diváků),
– profesní věrohodnost autora/redakce a osob zapojených do realizace,
– míra pravděpodobnosti, že žadatel bude v žurnalistice zaměřené na řešení pokračovat i v budoucnu.

Podání žádosti

Zájemci se mohou se svým projektem ucházet o podporu prostřednictvím tohoto formuláře. Uzávěrka výzvy je 20. září 2018.

Každá žádost bude posouzena komisí složenou ze zástupců organizací Ashoka, Transitions a Solutions Journalism Network. Tato komise vybere vítězné kandidáty, kteří budou vyhlášeni 1. října 2018. Příjemci grantu mají tři měsíce (do 31. prosince 2018) na publikování své práce.

Po zveřejnění své práce je osoba, která obdržela grant, povinna odevzdat zprávu v minimálním rozsahu 4 000 znaků o své praktické zkušenosti s využíváním přístupu Solutions Journalism. U každého publikovaného výstupu je nutné uvést informaci, že “Reportáž/příspěvěk/článek vznikl díky podpoře organizací Ashoka a Transitions Online.”

Zpráva byla převzata z tiskového sdělení společnosti Ashoka.