5. 3. 2021

Členské příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky poukazujte převodem, případně složenkou na účet SN ČR 6007047001/5500, nezapomeňte uvést variabilní symbol, jímž je číslo členské průkazky. Nutno zaplatit nejpozději do 30. dubna 2021. Pro zaslání platné členské průkazky kontaktujte kancelář e-mailem kancelar@syndikat-novinaru.cz nebo telefonicky na čísle 224 142 456.

Podrobné informace k placení členských příspěvků naleznete zde.