18. 8. 2021

Členské příspěvky pro rok 2021

I po uplynutí řádného termínu je možno ještě do 15. září uhradit členské příspěvky SN ČR, a to s 50% přirážkou (viz Stanovy SN ČR).

Aktuální příspěvky činí:

  • řádní členové     1.100 Kč,
  • studenti a senioři    500 Kč,
  • mimořádní členové    1.700 Kč.

Poté pro nesplnění základní povinnosti zaniká členství v SN ČR.

 

Platbu lze provést převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo složenkou, jako variabilní symbol vždy uveďte číslo své členské průkazky, případně můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři SN ČR.