5. 5. 2021

Další snaha okleštit nezávislost Českého rozhlasu a České televize

Generální ředitel ČT Petr Dvořák a ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vydali ve středu 5. května společné prohlášení k návrhu na zavedení povinnosti novinářů veřejnoprávních médií dokládat příjmy. Novelu zákona, která v dubnu prošla ve Sněmovně prvním čtením, považují za další pokus o okleštění nezávislosti veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu.   Ředitelé Dvořák a Zavoral upozornili, že zákon o střetu zájmů je principiálně zaměřen na veřejné funkcionáře ve volených nebo jmenovaných funkcích, kteří disponují politickými, mocenskými, rozhodovacími, řídícími či kontrolními kompetencemi a rozhodují o právech a povinnostech jiných lidí nebo provádějí zákonem vymezené kontrolní činnosti a jsou financováni z rozpočtu. Do této kategorie novináři nespadají, neboť Česká televize ani rozhlas nedisponují pravomocemi, které by odůvodňovaly doplnění novinářů mezi veřejné funkcionáře. Média v České republice jsou založená na svobodě slova a pluralitě informací, která je svého druhu kontrolou, zdůraznili oba ředitelé. Mimo jiné rovněž upozornili, že se práce zaměstnanců Českého rozhlasu a České televize řídí zákonem o Čro, zákonem o ČT, Kodexem ČRo, Kodexem ČT a zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost a zároveň kontrola.