27. 12. 2019

Dárek na závěr roku – Mediažurnál 4/2019

Vprosinci vyšlo závěrečné číslo čtvrtletního zpravodaje Syndikátu novinářů ČR. Otevírá jej stálý autor Mediažurnálu Jaroslav Veis otázkou, zda je koncept konstruktivní žurnalistiky pouhou akademickou utopií, či je reálným východiskem zkrize tradičních médií. Vsoučasné době, kdy je dřívější mediální prostředí opředeno pavučinou sociálních sítí, které vysušují žurnalistiku na stále nižší úroveň, přišel dánský novinář Ulrik Haagerup sapelem na nový standard novinářské práce. Podle něj a dalších teoretiků má žurnalistika budoucnosti ve svých tématech hledat pozitivní řešení problémů a využívat přitom metod pozitivní psychologie. Tyto teze jsou zatím rozvíjeny vakademickém prostředí, ovšem pokud se je podaří převést do praxe, máme naději na návrat kvalitní žurnalistiky.S Jaroslavem Veisem se čtenáři ještě podívají do sousedního Rakouska, kde se během parlamentní volební kampaně dostali tamní novináři do ostrého střetu. O novém majiteli televize Nova, nebo o situaci vmediálních radách, které po letošním doplnění některých členů čeká další členská obměna vpříštím roce, se dočtete vpříspěvcích dalšího kmenového autora našeho listu, Milana Šmída. Špatnou pověstí PR a čím dál méně znatelnou hranicí mezi mediálním obsahem a inzercí se zabývá předseda SN ČR Adam Černý a tzv. advertorialem Jana Pouzarová. Tématu se týká i výzva Asociace komunikačních agentur kinzerentům, aby se vyhnuli dezinformačním webům. Rubrika „ze syndikátu“ připomíná 15 let činnosti Klubu vědeckých novinářů a dále představuje vítěze a vítězky Česko-německé novinářské ceny. Zájemci o odborná témata najdou na stránkách Mediažurnálu pokračování textu o televizní sportovní publicistice nebo bližší představení fenoménu podcastů spředpovědí, že budoucnost patří audiu. Aktuální rozhovor Martina Melichara sněmeckým novinářem Timem Röhnem se týká zřejmých politických souvislostí vraždy novinářky Daphne Galiziové na Maltě. Zpolitických demonstrací vnaší zemi čerpá jazykový koutek vpříznačně nazvaném článku Motýle a jiné jazykové skvosty na Letné. A než uzavřeme časopis přehledem vítězných snímků letošního jubilejního ročníku soutěže Czech Press Photo, připomeňme Setíka – Marka Setíkovského, jehož kreslené vtipy osvěžují toto vydání novinářského čtvrtletníku. Mediažurnál 4/2019 ke stažení vtomto odkazu.