Evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má hájit práva autorů.

Evropský parlament schválil koncem března (26. 3. 2019) směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jejímž podstatným cílem je zajistit spravedlivou odměnu autorům za užití jejich děl či uměleckých výkonů na internetu. Tato směrnice, která by měla chránit práva autorů (rovněž novinářů), je však velkou částí odborné i laické veřejnosti vnímána značně kontroverzně, o čemž svědčí i výsledek hlasování spoměrem 348 hlasů pro schválení ku274 hlasům zamítavým. Zčeských europoslanců směrnici podpořili předseda výboru pro právní záležitosti Pavel Svoboda a členka výboru pro kulturu Michaela Šojdrová. Podle České Unie Vydavatelů vytváří směrnice podmínky pro ochranu vytvořeného obsahu na digitálním trhu a umožňuje vyjednávat o finančních kompenzacích se subjekty, které autorská díla dále komerčně využívají. Vydavatelé stejně jako další tvůrci obsahu tak budou moci za jeho komerční využití dostat zaplaceno od třetích stran. Tyto prostředky budou využitelné pro financování tvorby kvalitního obsahu. To má nesmírný význam pro další budoucnost nezávislého, kvalitního a profesně vytvářeného obsahu, který je předpokladem demokratického vývoje evropské společnosti.Směrnice se netýká osobního nekomerčního užívání publikovaného obsahu a obsahuje též mírnější podmínky pro provozovatele uploadovacích platforem zhlediska bránění publikaci nelegálního obsahu. Výjimka se týká zejména nových a začínajících provozovatelů.“ Četní oponenti nové směrnice naopak upozorňují zejména na kontroverzní články směrnice 11 a 13, o nichž při schvalovacím procesu odmítli europoslanci dokonce diskutovat. Proti směrnici protestovali její odpůrci pocelé Evropě, na den byla vypnutá rovněž Wikipedie. Negativní aspekty směrnice popisuje např. web Focus-age zde. Na implementaci směrniceo autorském právu na jednotném digitálním trhudo národního zákonodárství mají členské státy EU dva roky.