Freelanceři, ucházejte se o Agora Europe Journalism Grants 2020

Volní novináři ze zemí východní a jižní Evropy – včetně Česka – se mohou ucházet o nový grant, který byl vypsán sohledem na finanční situaci freelancerů vsouvislosti skoronavirovou krizí.

Uzávěrka přihlášek je 22. června 2020.

Kvypsání mimořádné podpory volných novinářů se rozhodla otevřená síť na podporu příhraniční žurnalistiky Hostwriter ve svém evropském grantovém programu Agora, a to zdůvodu, že pandemie koronaviru dramaticky zasáhla mj. ekonomickou oblast života lidí, novinařinu nevyjímaje. Freelanceři po celém světě čelí existenciálnímu ohrožení. Ačkoli se některé státy snaží podpořit svobodná média, pro východní a jižní Evropu to rozhodně neplatí, ba naopak hrozí zřetelné nebezpečí, že země této situace využijí kdalšímu potlačování lidských práv včetně svobody slova.

Podmínky pro žadatele o grant včetně dalších potřebných informací a kontaktů naleznete na webových stránkách Agora Europe Journalism Grants 2020.

(O výše uvedené výzvě nás informovala Evropská federace novinářů – EFJ).