Jubilejní Média na pomoc památkám XXV

Novináři a novinářky píšící o památkách zprostředkovávají trvalé hodnoty naší dlouhodobé historie. Napomáhají k sebevědomí, hrdosti a sounáležitosti, ale i k odpovědnosti budoucích generací.

 

V současné době je zvlášť důležité připomínat naši spoluzodpovědnost. Zejména nyní, kdy se aktivně projevují snahy nacionalistů ve spojení s autokracií. Demokracie je ohrožena, jak vidíme na příkladu Ukrajiny. Spálená země, která přišla o spoustu svého kulturního bohatství, nechť je i pro nás mementem, neboť kulturní dědictví je jedním ze znaků národní identity.

 

Tak otevřela Naděžda Kalousová jubilejní a bohužel zároveň závěrečný XXV. ročník soutěže Média na pomoc památkám, kterou tradičně zaštiťuje Syndikát novinářů ČR.

 

 

V letošním roce byly vyhlášeny výsledky následovně:

 

V Kategorii tisk – deníky získal 1. cenu Ivan Nikl za dlouhodobé příspěvky o památkách v klatovském regionálním tisku.

 

V Kategorii rozhlas připadla 1. cena Veronice Štefanové za cyklus o ostravských dělnických koloniích, 2. cenu si odnesla dvojice reportérů Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek za pětidílnou Pouť Slavkovským lesem.

 

Kategorie televize přinesla 1. ceny redakci Reportérů ČT, dále pořadu Z metropole, a to Petru Sojkovi a Ondřeji Procházkovi a rovněž pořadu Toulavá kamera, přičemž Čestné uznání porota přiřkla Mirce Bezroukové za příspěvek Krumlovské Trojklášteří.

 

Nejobsáhlejší součástí soutěže je Kategorie publicistika.

Čestné uznání získala Marina Hofmanová za obsáhlou studii o mecenáši Josefu Hlávkovi publikovanou v časopise Živa. Prvními cenami ocenila porota časopis Vítaný host v Plzeňském kraji, jmenovitě Davida Růžičku za příspěvek Bože chraň naši zem a dlouholetou editorku a autorku mnoha textů Hanu Voděrovou. Z časopisu Vítaný host na Šumavě Evu Horovou za články Zaniklé šumavské pošty a Tomáše Cihláře, který se soustředil na technické památky Pivovary a pivovárky. V časopise Na cestu byl oceněn za sklářskou tématiku Václav Lopata, dále Břetislav Koč za článek Co už Baťa nestihl a autor příspěvku Rekordní náměstí v Kněževsi Roman Hartl. První ceny získali rovněž Aleš Kozák z časopisu Propamátky a bulletinu Máme vybráno a Jiří Kouba z časopisu Bazén – Sauna za dlouhodobou systematickou práci v oblasti popularizace ochrany kulturního dědictví.

 

Podrobnou zprávu naleznete v tomto odkazu Média_2022.