29. 10. 2021

Klub kultury SN ČR zve do svých řad nové členy a přivítá rovněž nové přispěvatele do klubového bulletinu KULTURA.

Členové klubu jsou pravidelně informováni o kulturním dění v různých oborech jako je výtvarné umění, architektura, hudba, divadlo, film, televize, foto, literatura, kulturní dědictví, péče o památky, knihovnictví a dalších.

Klubový bulletin KULTURA vychází pětkrát ročně.

 

Výbor klubu zve zájemce na některou z výborových schůzí, které se konají jednou za 14 dní v pondělí od 15:00 hodin v Presscentru SN ČR, Senovážné náměstí 23.

Bližší informace viz Náborový dopis.