Knižní říjen Syndikátu jihočeských novinářů

Syndikát jihočeských novinářů představí 17. října od 18:30 hodin v knihovně ve Čtyřech Dvorech knižní publikace vydané pod hlavičkou tohoto profesního sdružení v předchozích pěti letech.

 

Především bude prezentována série knih obsáhlých rozhovorů se zajímavými osobnostmi regionu; každý z uváděných titulů obsahuje dvanáct profesionálních rozhovorů s osobními vizitkami a fotografiemi.

První z prezentovaných knih nazvaná Stopy v jihočeské kultuře aneb Ohlédnutí s Múzami je věnována regionální kultuře a jejím vybraným představitelům.

Výhradně ženským účastnicím je vyhrazena druhá publikace s názvem Ženy s odvahou přibližující tucet dam různého věku a postavení, které se dokázaly svou vytrvalostí a schopnostmi zapsat do jihočeské současnosti.

Třetí, nejnovější titul vyšel na sklonku loňského roku a nese název Jak nepromarnit život. Obsahuje rozhovory s představiteli různých povolání a zaměření, kteří na svém postu dosáhli nesporných úspěchů.

 

Besedy s veřejností se zúčastní členové Rady Syndikátu jihočeských novinářů a většina zapojených autorů, tedy Michal Cirmaciu, Filip Šmaus, Stanislava Wróblová, Hanka Hosnedlová a Radek Gális.