18. 12. 2018

Mediažurnál 4/2018 ke stažení

Čtvrté číslo elektronické verze Mediažurnálu již ke stažení zde. Časopis Syndikátu novinářů ČR pod názvem Mediažurnál se poprvé dostal do rukou čtenářů v lednu 1994, kdy nahradil Informační bulletin SN ČR. Od původního měsíčníku se postupně ustálil do současné podoby čtvrtletníku. Elektronická verze časopisu je čtenářům k dispozici od čísla 4/2000.