13. 10. 2022

Mezinárodní organizace podporující svobodu médií vyzvaly poslankyně a poslance PSP ke schválení novely mediálních zákonů.

Organizace podporující svobodu médií vyzývají prostřednictvím Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) poslance, aby schválili novelu mediálních zákonů. Reforma je nutná k ochraně nezávislosti veřejnoprávních vysílatelů před budoucími útoky.

 

Níže podepsané organizace podporující svobodu médií a novinářské svazy vyzývají Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby hlasovala pro přijetí návrhu zákonů, které novelizují zákony o veřejnoprávním vysílání a posílí tak institucionální nezávislost České televize a Českého rozhlasu.

Naše organizace již dříve vyzvaly k podpoře a podpořily vypracování tohoto návrhu zákona, který podle našeho názoru sehraje klíčovou roli při omezení možnosti politických sil ovlivňovat Radu České televize a pomůže do budoucna zajistit vysílatele proti případným pokusům vlád o oslabení redakční nezávislosti.

Přijetí tohoto reformního balíčku mělo dlouhé zpoždění a přichází v klíčový okamžik. Za předchozí vlády byla Česká televize pod trvalým politickým tlakem, mimo jiné prostřednictvím dobře zdokumentovaných pokusů o sesazení generálního ředitele prostřednictvím politicky motivovaných jmenování do Rady.

Navzdory těmto výzvám Česká televize tlaku odolala a zůstává vzorem nezávislého veřejnoprávního vysílání ve střední a východní Evropě. Pokud však nedojde ke změně současného legislativního rámce, která by zabránila zneužívání slabých míst, bude televize i nadále vydána na milost a nemilost politickým zásahům budoucích vlád.

Podle našeho názoru představují návrhy změn vypracované Ministerstvem kultury legitimní, přiměřený a demokratický pokus o zajištění funkční nezávislosti Rady České televize v souladu s Ústavou České republiky. Ačkoli tento návrh zákona nepřebírá všechna doporučení, která původně předložily organizace občanské společnosti, konstatujeme, že byl vytvořen za vítaného přispění novinářských skupin a mediálních asociací a v souladu s mezinárodními standardy.

Mezi podstatné znaky tohoto návrhu zákona patří změny, které; zajistit účast obou komor parlamentu při jmenování členů Rady České televize; zvýšit počet členů představenstva; zpřísňují pravidla, podle nichž mohou organizace nominovat kandidáty, a odebírají možnost parlamentu odvolat všechny členy správní rady v důsledku odmítnutí výročních zpráv.

Dohromady by tyto změny významně omezily počet nátlakových možností, které budou mít k dispozici budoucí vlády k narušení práce vysílatele nebo ovlivnění jeho zpravodajství prostřednictvím svých zástupců v radách. Přijetí tohoto návrhu zákona by také bylo důležitým signálem, že současná vláda je odhodlána posilovat demokracii, a posílilo by její výsledky v oblasti svobody médií během jejího předsednictví v Radě Evropské unie.

Je však nezbytné, aby po přijetí tohoto zákona následoval sekundární zákon, který zajistí dlouhodobé a udržitelné financování České televize a Českého rozhlasu, které se potýkají s vážnými škrty v rozpočtech a počtech zaměstnanců. Součástí by měla být i dlouho odkládaná legislativní úprava automatického zvyšování koncesionářských poplatků podle inflace.

Uprostřed války na Ukrajině bude podpora dobře financovaných a nezávislých českých veřejnoprávních médií jednak působit jako protilátka proti kremelské propagandě, jednak poskytne tolik potřebný vzor pro sousední země, které zažívají podobné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií, a to jak nyní, tak v následujících letech.

Současná vláda má zásadní příležitost posílit pilíř české demokracie a zajistit nezávislost médií veřejné služby do budoucna. Vyzýváme poslance Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, aby využili této chvíle a přinesli progresivní reformu zákona o České televizi.

13. října 2022

 

Podepsáno:

Balkánská iniciativa svobodných médií (BFMI)

Unie pro občanské svobody pro Evropu

Evropská vysílací unie (EBU)

Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (ECPMF)

Evropská federace novinářů (EFJ)

IFEX

Mezinárodní tiskový institut (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Public Media Alliance (PMA)

Reportéři bez hranic (RSF)

Organizace médií jihovýchodní Evropy (SEEMO)