19. 10. 2021

Nabídka semináře v Lipsku pro německy hovořící novináře

Saská nadace mediálního vzdělávání (Sächsische Stiftung für Medienausbildung – SSM) pořádá v Lipsku ve dnech 15.-26. listopadu 2021 seminář určený novinářům do 40 let ze střední a východní Evropy.

 

Cílem semináře je ukázat pracovní postupy a strukturu německých médií – televize, rozhlas, tisk a online média. Mimo profesního školení se program zaměřuje také na kulturní výměnu.

Předpokladem pro účast je práce v médiích a znalost německého jazyka. Náklady na cestu, ubytování a stravu hradí Saská nadace mediálního vzdělávání.

 

Přihlásit se je nutné nejpozději do 25. října 2021. Podrobné informace viz  www.ssm-seminar.de .