29. 9. 2015

Nadace Roberta Bosche nabízí zajímavé stipendium pro novináře

Nadace Roberta Bosche nabízí stipendijní program pro novináře s názvem “Reporters in the Field”. V jeho rámci se mohou novináři z německy mluvících zemí a České republik ucházet o podporu rešeršního projektu v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Stipendijní program se výborně hodí pro novináře, kteří rádi objevují nové země a kteří se dostávají pro kvalitní popis tématu lidem velmi blízko. Nadace Roberta Bosche podporuje mezinárodní a tzv. přeshraniční spolupráci. Nově vypsaný program Reporters in the Field podporuje kvalitní rešeršní projekty pro evropské země z německy mluvícího kulturního okruhu i mimo něj. Výše grantu se pohybuje až do výše 5000 eur pro jednotlivé novináře nebo týmy reportérů, kteří by cestovali reportovat určité téma dle vlastního výběru. Program pořádá s nadací Roberta Bosche také Fakulta žurnalistiky v Berlíně. Součástí akce jsou dva na sobě nezávislé workshopy v Berlíně, během kterých dostanou adepti příležitost potkat se s věhlasnými novináři, aby probrali chystaný projekt. Uzávěrka přihlášek je stanovena už na pátek 2. října. Více informací si můžete přečíst v angličtině pod tímto odkazem.