17. 8. 2021

Nadační fond nezávislé žurnalistiky vydal nové hodnocení publicistických webů

Začátkem srpna zveřejnil NFNŽ výsledky nezávislého projektu  Rating, jež byly zaměřeny na hodnocení dodržování základních novinářských norem u publicistických webů.

Účelem projektu je poskytovat redakcím zpětnou vazbu kvality jejich práce a tím zlepšovat novinářské standardy a mediální prostředí v Česku. Z výzkumu například vyplynulo, že sledované publicistické ani zpravodajské weby dostatečně neoznačují původní zdroje, chybují rovněž při řazení článků do sekcí.


Výzkum je založen na metodě kvalitativního výzkumu, přičemž byla na základě předem definovaných kritérií ručně kódována asi stovka článků u každého média. Základem ratingu NFNZ je transparentnost média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální práce s obsahem.


Více informací o novém hodnocení publicistických webů najdete v tiskové zprávě, následující odkaz vede k metodice a k dispozici jsou rovněž výsledky ratingu.