Navrhujte příspěvky na udělení ceny „OZVĚNY CHUDOBY“

Chudoba – téma, o kterém se (ne)mluví. Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR (EAPN ČR) ocení publicistické příspěvky věnované různým podobám chudoby, přičemž je chudoba  zobrazena bez předsudků a s respektem k těm, které postihla, ukazuje mnoho jejích tváří a osvětluje její příčiny. Záměrem je prostřednictvím konkrétních životních příběhů sejmout společenské stigma z lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení. Příspěvky bude posuzovat porota složená výhradně z lidí s osobní zkušeností s chudobou nebo sociálním vyloučením.

Příspěvky publikované v českých médiích, které byly zveřejněny v období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023 může přihlásit kdokoli, redakce i jednotlivci. V návrhu na ocenění musí být uvedeno jméno autorky/autora, název příspěvku, název a typ média (tištěná média, rozhlas, televize, online média), datum publikování (vydání, vysílání nebo online zveřejnění). Příspěvky lze zasílat e-mailem na adresu info@eapncr.org jako přílohy nebo odkazy ke stažení, nebo poštou jako kopie tištěných příspěvků na adresu EAPN ČR, z.s., Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1. Doručeny musí být nejpozději do 3. května 2023.

Slavnostní předávání cen se uskuteční 21. června 2023 od 16 hodin v reprezentačním sále budovy České spořitelny, a.s. v Praze 1 – Staré Město, Rytířská 29.