Nezisková žurnalistika a volná licence copyleft – kamínek v mozaice nových trendů

Článkem o neziskové novinařině otevřela Evropská observatoř žurnalistiky na svém webu letošní rok, již šestnáctý ve své existenci. Autor příspěvkuVaše práva nevyhrazena. Nezisková žurnalistika si osvojila volnou licenci copyleftJan Kulišse podrobně zabývánovým trendem, kdy oproti tendenci zpoplatnit stále více novinářské produkce jdou ti autoři, kteří netrvají na exkluzivitě svých článků, ale naopak stojí o jejich větší šíření. Ke známému termínu copyright kochraně autorských práv tak přibyl termín nový, opačný. Označením copyleft dává autor svolení kdalšímu přebírání a šíření jeho díla, samozřejmě suvedením jména autora a zdroje, případně za dalších podmínek uvedených zkratkami. Ačkoli se princip otevřeného přístupu ktextům asi nikdy nestane většinovou záležitostí, přináší řadu nesporných výhod. Vždyť jak připomíná autor článku, již před 60 lety za takto koncipovaný sloupek Dnešek a zítřek, který pravidelně vycházel vněkolika stovkách novinových titulů, získal Walter Lippmann prestižní Pulitzerovu cenu. VČesku takto již několik let funguje web Hlidacipes.org, zatím jako jediný, byť přebírání článků sodkazem na jejich zdroj najdeme i u spousty jiných titulů. Ve světě pracuje pod otevřeným přístupem mnoho médií, nejvíce celkem pochopitelně voblasti vědecké žurnalistiky. Vždyť i obecně známější pojem Creative Commons pochází původně zakademického prostředí jako filozofie volného přístupu kinformacím a vědeckým výsledkům. Copyleft ovšem používají rovněž weby zaměřené na politiku a mezinárodní vztahy. Zkratky otevřených licencí Creative Commons: CC-BY– základní licence, kdy je nutno uvést pouze autora a zdroj CC-BY-ND– zamezuje šíření dalších odvozených děl, týká se to například fotografií a jejich postprodukce CC-BY-SA– licence, která odvozená díla nijak nezakazuje, ale mají se šířit dál pod stejnou licencí CC-BY-NC– dílo je možno užít pouze nekomerčně, mohou je však použít nezisková média, jejichž web obsahuje reklamu CC BY-NC-ND– tato licence zapovídá odvozená díla a umožňuje dílo převzít pouze nekomerčně CC BY-NC-SA– při nekomerčním použití lze převzít i pro odvozená díla Rozhodně si nenechte ujít článek Jana Kuliše Vaše práva nevyhrazena. Nezisková žurnalistika si osvojila volnou licenci copyleft.