Nezmeškejte druhou grantovou výzvu na přeshraniční investigativní žurnalistiku

Fond Investigative Journalism for European Union – IJ4EU – nabízí grantovou podporu pro investigativu v rámci přeshraničních projektů v členských nebo kandidátských zemích EU. Do 18. srpna je prodloužena uzávěrka podpůrného grantu pro investigativce, o kterém jsme vás již na našem webu před časem informovali. V programu IJ4EU’s Investigation Support se soutěží o granty ve výši od 5.000 do 50.000 eur, a to na investigativní projekty nové, již započaté, nebo na rozjezd další fáze již běžícího projektu. Připomínáme též souběžný publikační grant IJ4EU’s Publication Support ve výši do 6.250 eur, který je určený na podporu publikace probíhajícího příhraničního projektu, a to konkrétně na podporu dokončení článků nebo jejich publikaci. Žádosti se posuzují průběžně až do 18. září, úspěšní žadatelé dostanou informaci během čtyř týdnů. Podmínky účasti jsou v obou schématech stejné. Žadatelé musí pracovat v týmech složených z investigativních novinářů minimálně ze dvou zemí EU (případně jedné členské a druhé kandidátské) a musejí se věnovat tématu důležitému na obou stranách hranic. Týmy mohou tvořit volní novináři, zaměstnanci, ale i mediální organizace, relevantní jsou všechny druhy médií. Publikační výstup musí být minimálně ve dvou zemích. Příjemci grantů mohou finance použít na pokrytí veškerých nákladů spojených s konkrétními projekty, a to včetně platů, nákladů na výzkum, cestovné, překlady a administrativní poplatky.   Granty Investigation Support scheme uděluje nezávislá porota v čele s šéfredaktorem Süddeutsche Zeitung Wolfgangem Krachem. Projekty Publication Support scheme průběžně vyhodnocují odborníci z Evropského novinářského centra EJC.   Veškeré informace naleznete na webových stránkách IJ4EU v tomto odkazu.