Nové výzvy programu EU Kreativní Evropa na podporu zpravodajských médií a mediální gramotnosti

Program Evropské unie Kreativní Evropa vyhlašuje v roce 2022 výzvy v těchto třech okruzích: 

Media Literacy (Mediální gramotnost)
– výzva zveřejněna na Funding and Tenders Opportunities Portal zde.  
Uzávěrka: 6. dubna 2022

Journalism Partnerships (Novinářská partnerství)
– plánované zveřejnění výzvy v březnu 2022
Uzávěrka: 7. září 2022

Monitoring and defending media freedom and pluralism
– plánované zveřejnění výzvy v březnu 2022
Uzávěrka: 20. září 2022