25. 11. 2015

Novináři mají další možnost získat stipendium na desetiměsíční studium v Berlíně

Evropský novinářský spolek (EJF) vyhlašuje další ročník desetiměsíčních stipendií pro novináře. Ti se mohou ucházet o podporu v rámci třech studijních programů realizovaných na Svobodné univerzitě Berlín od října 2016 do července 2017. Podmínkou je znalost němčiny, doložení řady příslušných formalit a úspěšné absolvování výběrového řízení v mezinárodní konkurenci. 
První kategorie, dotovaná měsíční částkou 1000 až 1500 eur měsíčně, má za cíl podpořit práci na individuálním novinářském nebo vědeckém projektu. Potenciální účastník musí doložit individuální studijní plán a v rozsahu tří až pěti stran vytyčit základní myšlenky projektu. Smyslem druhé kategorie je žurnalistům umožnit monitorovat aktuální vývoj v oblasti výzkumu sdělovacích prostředků, která v Německu prochází obrovskými změnami. Účastník nebo účastnice výzkumu bude rozpracovávat téma pro Evropskou novinářskou laboratoř, která působí také v České republice. Podpůrné vědecké iniciativy v rámci projektu Evropského novinářského spolku uzavírá stipendium berlínské radnice s vypsanou sumou od 770 do 1300 eur měsíčně (v závislosti na typu vědeckého projektu). Účastníkům bude navíc hrazeno ubytování 330 eur měsíčně po dobu deseti měsíců. Projekt v rámci uvedeného programu má sloužit pro účely doktorandského studia. Více informací se dozvíte pod následujícím odkazem.