Novináři z Vysočiny zahajují nový ročník autorské soutěže Péče o naše památky 2023

I letos pořádá Syndikát novinářů na Vysočině autorskou soutěž Péče o naše památky 2023. Zúčastnit se mohou redaktoři i kronikáři maximálně třemi příspěvky z tištěných médií, rozhlasu, televize či webových stránek, které byly prokazatelně zveřejněny od začátku roku 2023 do 3. listopadu téhož roku.

 

Vítány jsou příspěvky o péči o ty „nejdrobnější“ památky, mezi které kupříkladu patří kapličky v malých vískách, pomníčky nebo křížky. Přihlásit se lze i s příspěvky týkajícími se péče o významné pamětihodnosti v regionu Vysočina – hradů, zámků, chrámů a kostelů. Oceníme rovněž články o lidech, kteří pomohli k opravě či záchraně nějaké památky na Vysočině. Zaměřit se můžete i na památky technického rázu.

 

Rozhodující při hodnocení zaslaných příspěvků či rozhlasových nebo televizních reportáží bude splnění zadání, tedy jak autor přiblížil životní postoje lidí či jejich sdružení a jejich příkladnou péči o nějakou památku nebo památky na Vysočině. Porotou vybraní tvůrci budou oceněni.

 

Uzávěrka soutěže Péče o naše památky 2023 je v pondělí 6. listopadu. Příspěvky posílejte na e-mail syndikat.vysocina@volny.cz, kam se můžete obrátit i s případnými dotazy.

 

Ilustrační foto: Christel, Pixabay