19. 1. 2021

Novinářská soutěž Média na pomoc památkám s aktuálním podtitulem Současná urbanizace české a moravské krajiny

Tradiční autorská soutěž s cílem pomoci našim kulturním památkám, jejímž partnerem je od samého prvopočátku Syndikát novinářů ČR, vstupuje do svého XXIV. ročníku.   Projekt novinářské soutěže byl novinářům představen 19. prosince 1996 tehdejší nadací PRO BOHEMIA (dnes spolek). Po vzájemné dohodě připojil k soutěžnímu řádu svůj podpis tehdejší předseda Syndikátu novinářů Rudolf Zeman. Projekt je zaměřen na propagaci a osvětu i význam kulturního dědictví ve vztahu ke společnosti a snaze o spoluúčast a odpovědnost za jeho stav a zachování pro budoucí generace. Tématem tohoto ročníku je Současná urbanizace české a moravské krajiny.   Své práce mohou přihlásit autoři tištěných a digitálních médií, a to vždy za uplynulý rok, v kategoriích Tisk – deníkyRozhlas; Televize; Publicistika; Internet. Uzávěrka přihlášek do XXIV. ročníku je 31. ledna 2021.   Přihlášky včetně publikovaného příspěvku zasílejte na adresu: Mgr. Naděžda Kalousová, ředitelka soutěže Korunovační 25 170 00 Praha 7