2. 9. 2022

Objevte v sobě kousek Švejka, srandisty nebo humoristy!

V souvislosti s významnými výročími spisovatele Jaroslava Haška vyhlašuje Syndikát novinářů Vysočina soutěž v psaní povídek. Uzávěrka pro dodání textů je 31. ledna 2023.

 

Loni jsme si připomínali 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského, nyní se blíži dvojí kulaté výročí dalšího významného, s krajem Vysočina spojeného novináře a spisovatele, Jaroslava Haška. Dne 3. ledna 2023 uplyne 100 let od úmrtí tohoto světoznámého autora a 30. dubna to bude 140 roků od jeho narození. Připomeňme nejen téměř půldruhého tisíce Haškových povídek zveřejněných v dobovém tisku, ale především šest desítek cizojazyčných překladů Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války (Haškem psaných či diktovaných především v Lipnici nad Sázavou) či další knižní tituly od spisovatele Jaroslava Haška.

 

 

 

Haškova kulatá výročí jsou důvodem k vyhlášení tvůrčí soutěže pro autory povídek, kteří mohou své práce „v haškovském duchu“ nabídnout k publicitě Syndikátu novinářů ČR. „Posláním soutěže je objevit v každém z nás kousek Švejka nebo srandisty, humoristy nebo toho, kdo dokáže vystihnout a vykreslit naši českou povahu,“ zmínila předsedkyně spolku Krasomil, kulturní publicistka, básnířka a prozaička Radana Šatánková, která bude v porotě soutěže.

 

Pokyny k soutěži

• Prozaická díla ve formě povídky nebo povídek s kontakty autora (jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefon) zasílejte na e-mailovou adresu syndikat.vysocina@volny.cz.

• Vyhlašovatelé soutěže uvítají dosud nepublikované texty v rozsahu do maximálně 15 000 znaků včetně mezer. Minimální počet znaků není stanoven. Texty dodejte ve formátu Word, pdf nebo odt, s velikostí písma 12.

• Uzávěrka pro dodání textů je 31. ledna 2023, vítězové budou vyhlášeni na jaře téhož roku v souvislosti s výročím 140 let od narození Jaroslava Haška.

• Práce budou posuzovány anonymně skupinou odborných hodnotitelů, autory nejlépe hodnocených povídek odměníme zajímavými cenami.

• Autor odesláním svého příspěvku souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže, s prezentací svého díla a se zveřejněním fotografií z vyhlášení výsledků.

 

 

 

 

Za Jaroslavem Haškem do Lipnice

 

 

Na významná výročí se chystá také město Lipnice nad Sázavou, kde Jaroslav Hašek prožil poslední léta svého života a kde je též pohřben. V někdejším spisovatelově domku můžete zhlédnout muzejní expozici. V domku byl vyměněn vstupní portál, rekonstrukcí prošla Haškova zahrádka, plánuje se instalace dobové kuchyně v místnosti, kde bývala. V expozice lze shlédnout televizní smyčku s dokumentem „Poslední stopy“. Rozsáhlejších úprav se dočkalo i bezprostřední okolí spisovatelova hrobu.

 

 

Do Lipnice nad Sázavou přivedl v roce 1921 Jaroslava Haška jeho přítel, akademický malíř Jaroslav Panuška. Hašek si v Lipnici zakoupil domek, kde žil až do své smrti v roce 1923. Zde a v blízkém hostinci U České koruny (který nyní provozuje rodina Haškových) napsal převážnou část svého nejslavnějšího díla Osudy dobrého vojáka Švejka. Odsud také podnikal se svým dalším přítelem, spisovatelem Zdeňkem Matějem Kudějem, výlety do širokého okolí. 

 

Text a fota Jaroslav Paclík 

 

Na snímcích:

Jaroslav Hašek v roce 1922 (foto Wikipedie)

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války vyšly v celé řadě světových jazyků

Někdejší domek slavného spisovatele a novináře

Hrob Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (foto Wikipedie)