22. 2. 2022

Ocenění v rámci audiovizuálních cen Trilobit převzal i novinář Tomáš Etzler

Letos již po pětatřicáté ocenil Český filmový a televizní svaz FITES mimořádná audiovizuální díla s výraznou uměleckou kvalitou a s etickým a společenským přesahem. Ceny Trilobit, jejichž udílení tradičně podporuje mj. Syndikát novinářů ČR, byly předány 22. ledna 2022 tentokrát v netradičním prostředí objektu špičkového výzkumu v oblasti laserů ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Slavnostní večer, který skvěle provázela Světlana Witowská a svými filmovými písněmi doplnil Václav Neckář, živě přenášela Čtart.

Hlavní cenu TRILOBIT BARRANDIEN 2022 získal polsko-francouzsko-český koprodukční film Nezanechat stopy. Producenti Aneta Hickinbotham a Leszek Bodzak a režisér Jan Pawłov Matuszyński umělecky zobrazili praktiky totalitní moci v příběhu marného boje o spravedlnost a důstojnost inspirovaném skutečnými událostmi z komunistického Polska 80. let dvacátého století. Film je výpovědí o aroganci a cynismu diktátorských režimů napříč prostorem i časem.

Cenu TRILOBIT 2022 získali:

– David Sís za režii filmu Sny o toulavých kočkách, v němž výrazně poeticky zdokumentoval život a tvorbu svého slavného bratra – výtvarníka, autora knih pro děti, ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse, který od 80. let minulého století žije a tvoří v New Yorku.

– tvůrci desetidílného televizního seriálu Ochránce; za scénář Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek a Michal Reitler a za režii Tereza Kopáčové a Tomáš Mašín. Tento původní český seriál se scenáristicky i realizací vymyká domácí i zahraniční seriálové konfekci.

 

– Michaela Pavlátová za výtvarnou složku a režii animovaného filmu Moje slunce Mad, který líčí osudy české studentky přivdané do afgánské rodiny v Kábulu, kde poznává život patriarchální společnosti pevně svázaný rodinnými a náboženskými tradicemi. Snímek nepodává černobílý obraz střetu západní a muslimské kultury, ale i navzdory scénám vzájemného nepochopení a krutosti je příběhem o lásce a naději, naivitě, omezenosti i toleranci a hledání osobního štěstí.

– Miroslav Bambušek za scénář a režii netradičně ztvárněného filmu Lidi krve s originálním básnickým myšlením v obrazech. Hra barev a rozpoutaná vizuální imaginace odkrývá zasuté vrstvy společenského nevědomí, kam jsme většinově vytěsnili stíny minulosti, jakým je i trauma z nikdy nepotrestaných českých poválečných zločinů na německých civilistech.

– autorka námětu, scenáristka a režisérka Adéla Komrzý za svou dokumentární esej Jednotka intenzivního života o principech paliativní péče a přístupu lékařů jí k pacientům na konci jejich životní cesty.

Cenu Vladislava Vančury 2022 obdržel hudební skladatel, dirigenta herec Jan Klusák za celoživotní dílo, jímž přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální i divadelní tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu. Obsáhlé laudatio k čerstvému držiteli ceny proslovil Vladimír Just.

Cenu Moc bezmocných získali Adéla Špaljová a Tomáš Etzler za film Nebe, jenž je brilantní, hluboce lidskou zprávou o životě lidí s handicapem v současné Číně názorně dokazující, že podstata každého systému se projevuje v jeho vztahu k těm nejbezbrannějším. Dlouholetá znalost prostředí umožnila reportérovi Tomáši Etzlerovi, za pomoci spolurežisérky a střihačky Adély Špaljové, zaznamenat příběh skupinky takových lidí.

Zvláštní cenu – CITRÓN – si vysloužila Česká televize za dramaturgický plán hrané seriálové tvorby na rok 2022. Televize veřejné služby by za peníze koncesionářů neměla bojovat o diváky způsobem televizí komerčních – například bezduchými imitacemi zahraničních kriminálních seriálů, které však letošnímu dramaturgickému výhledu dominují.

 

A vraťme se ještě k letos premiérovému místu konání slavnostního večera – areálu evropského laserového výzkumného centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech. Při příležitosti otevření zdejší budovy v roce 2015 uspořádal Klub vědeckých novinářů při SN ČR právě sem studijní cestu pro žurnalisty sdružené v evropské asociaci EUSJA .