6. 2. 2019

Odešla osobnost české fotožurnalistiky

Doktorka Alena Lábová, PhD., která umřela v úterý pátého února, patřila k lidem, kteří žili fotografií. Měla hluboké znalosti historie fotožurnalismu u nás i ve světě, ale neuzavírala se ani novým médiím a použití vizuální komunikace v jedenadvacátém století.

Dlouhá léta učila fotožurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, vedla Tvůrčí dílny, publikovala řadu odborných článků i zajímavých knih. Namátkou jmenuji pár titulů: Jak je to s mýtem pravdomluvnosti fotografie?, Přelet nad vizuální krajinou, Fotografie nemůže lhát, ale software ano, Esej ve fotografii, Novinářská fotografie v digitální době, Obraz v digitálním věku, Čas nadějí v novinářské fotografii.

Vychovala mnoho studentek a studentů, kteří dnes působí jako fotografové vdenících, časopisech, vČeské tiskové kanceláři a vposlední době i vonline prostoru. Ale i ty, kteří se fotografii nevěnují, orientovala a inspirovala. Sama fotografovala, byla členkou Syndikátu novinářů ČR.

Přes mnoho zdravotních komplikací se až do poslední chvíle věnovala studentům.

Na závěr podobných vzpomínek se říká, že nám takový člověk bude chybět a že jsme ho měli rádi. Vtomto případě to není fráze. To mohou potvrdit nejen její kolegové, ale také studenti a absolventi.

Poslední rozloučení se koná v pátek 15. února 2019 ve 14.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Barbora Osvaldová