13. 5. 2019

Ohlédnutí za Valným shromážděním EUSJA v Presscentru SN ČR

Syndikát novinářů ČR, potažmo Klub vědeckých novinářů, pořádal o poslední březnové sobotě Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů. Zasedání EUSJA, jehož organizace se každoročně zhostí některý zčlenských států, je vždy spojeno se studijní návštěvou vědeckého nebo pedagogického pracoviště vpořadatelské zemi. Mezi 28. až 30. březnem tomu tak bylo i u nás: zahraniční kolegové navštívili Národní technické muzeum a Vysokou školu chemicko-technologickou vPraze. Pročuspořádat Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA vČeské republice? Protože se v oblasti vědy rozhodně máme čím pochlubit! Ačkoli mi původně probíhal myslí brněnský CEITEC nebo Technická univerzita vLiberci, nakonec s ohledem na dopravu zvítězila nejjednodušší varianta, a to zorganizovat třídenní program v Praze. Zahraniční kolegy jsme v rámci progranuNano2EUSJA pozvalina Vysokou školu chemicko-technologickou a do Národního technického muzea, což krásně zapadalo do akce . Sté výročí si letos připomíná Mezinárodní astronomická unie. Však jsme v muzeu taky zamíříili právě do Oddělení astronomie a geodézie. Skvělým průvodcem v NTM nám byl Ing. Antonín Švejda, který nám představil expozici věnovanou astronomii a geodézii. A také nám zprostředkoval hudební produkci orchestrionu.Prohlídce neušla hlavní dvorana či výstava k loňskému 100. výročí republiky obsahující mj. maketu funkcionalistické vily Tugendhat zařazené do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Nutno zmínit i výstavu o Karlu Kruisovi, profesoru kvasné chemie, ale též průkopníkovi fotografie, významné osobnosti v rámci VŠCHT. Aniexpozici o Ottovi Wichterlem a hlavně jeho čočkostroj jsme nesměli minout. První pracovní den pokračoval první částí workshopu – seznámením s projektem Nano2all. Pátek se nesl ve znamenínanotechnologií. Na VŠCHT nás přijal prorektor pro VaV prof. Pavel Kotrba.Zastoupení žen vrámci Vysoké školy chemicko-technologické vPraze, pojednala Ing. Anna Mittnerová a poté už jsme se vnořili sprofesorem Františkem Štěpánkem do světa nanorobotů a slibných směrů jejich využití vmedicíně. Fascinující byla i návštěva jeho laboratoří Chobotix, stejně jako výzkum funkčních nanorobotů u docenta Zdeňka Sofera. Odpočinek a občerstvení poskytl Experimentální pivovar, kde se vaří pivo lahodné chuti Lachout. O zrod pivovaru kvýuce kvasné technologie se zasloužil již zmíněný Karel Kruis, který přesně před 120 lety (1899) stanul nejen včele Ústavu kvasné chemie a mykologie, ale ve stejném roce rovněž ve vedení Ústavu praktické fotografie. Odpoledne pokračoval program Nano2EUSJA workshopem vrámci projektu Nano2all, na němž EUSJA participuje. Sobotní vyvrcholení pražské mise se odehrávalo vprostorách Presscentra pod záštitou a za podpory Syndikátu novinářů ČR.Delegáty Valného shromáždění EUSJA nejprve přivítal v sídle SN ČR syndik Adam Černý. Ve stručnosti představil hostům naši novinářskou organizaci, která mj. zastřešuje i Klub vědeckých novinářů, jehož prostřednictvím je Česká republika členskou zemí mezinárodního profesního společenství už od roku 2004.Poté následoval celodenní jednací maraton vsouladu se stanovami EUSJA. Sluneční paprsky v posledním březnovém dni dovolily uzavřít sobotní jednání zcela neformálním přípitkem na zahrádce jedné zpražských restaurací. Jsme rádi, že se Klubu vědeckých novinářů ČR podařilo vdobě, která je po celém světě pro novináře všeobecně dosti nelehká (což se ostatně projevilo i na počtu úč astníků), uspořádat úspěšnou třídenní akci. Program zde, plná verze článku zde. Marina Hofmanová, předsedkyně KVN, místopředsedkyně EUSJA Fota archiv autorky