27. 6. 2024

Pařížané na značkách!

Syndikát novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje vycestovala začátku letošního dubna na studijní cestu do Paříže. „Jejím prioritním cílem bylo poznat jak se členové Sokol de Paris (České obce sokolské v Paříži) chystají na 17. Všesokolský slet do Prahy.“, vysvětluje předsedkyně ostravské organizace Martyna Radlowska-Obrusník. „Velmi inspirativní pro nás bylo hlavně setkání s jejich zástupci – starostou Pierrem Spoutilem, místostarostkou Petrou Trnkovou a nejstarším členem Georgesem Švandou, který je ve svých 84ti letech stále aktivním Sokolem.“


Pařížští Sokolové  založili svou organizaci v roce 1892 na základech původní Moravskoslovanské Besedy. V současné době působí jako krajanský spolek. Vydávají vlastní časopis, udržují tradici lidových tanců, sportují, setkávají se u gastronomických počinů, na plesech i akcích pro děti. Spolupracují i s pařížskými Slováky. Pravidelně se účastní i sletů v zahraničí, některé z nich organizují, např. v roce 1954 a 1990. Na pražský slet se chystali ve svém Campusu, Sokolské louce s tělocvičnou, vzdálené asi hodinu od centra Paříže. „Do hlavního města ČR od nás jede 30 členů,“, upřesnila místostarostka Petra Trnková Sokol de Paris. „Všichni se spolu se svými blízkými přáteli zapojí i do slavnostního průvodu a poté do cvičení v kategorii mužů a dorostenců. Nebudeme chybět ani na závěrečném setkání účastníků sletu s kulturním programem v Tyršově domě na nádvoří Michnova paláce v Praze.“


Petra Trnková byla novinářům z pobočného spolu z Ostravy taky následnou průvodkyní po Paříži. Za jejího neobyčejně zasvěceného výkladu jsme zavítali mimo jiné do Českého kulturního centra, kde v letech 1916-1918 sídlila Česká, posléze Československá národní rada, prohlédli jsme Palais Royale – nyní Justiční palác, na jehož místě ve 14. století proběhlo legendární setkání tří králů. Následovala Saint Chapelle, kde se císař Karel IV. modlil před svou smrtí k relikviím trnové koruny Ježíše Krista. A nevynechali jsme ani Centrum Pompidou se vzpomínkou na spoluautora, architekta Jana Kaplického. Při vstupu do stanice metra Metropolitan vystavěného v secesním slohu, jsme si připomínali Alfonse Muchu, Pařížany nazývaného „Míša“. A v podloubí zahrady sídla kardinála Armand-Jean du Plessis de Richelieu jsme nevynechali ani pamětní tabuli s připomínkou účasti našich Sokolů v bojích I. Světové války. Oddech u kávy jsme spojili s návštěvou restaurace La Palette, historicky spojené s Toyen, tedy Marií Čermínovou, která v Paříži taky žila.Studijní cesta do Paříže, kterou SN MOSOL připravil pro své členy, navázala na předchozí studijní výpravy v uplynulých letech. I tentokrát nabídnou její účastníci malou ochutnávku svých zážitků dalším kolegům a veřejnosti. Plánujeme totiž následné fotografické výstavy, které chceme uskutečnit mimo jiné letos na podzim v rámci Francouzských dnů v Ostravě.

 

Autor: Zdeněk Tofel