29. 12. 2022

PF 2023

Syndikát novinářů České republiky přeje hodně zdraví a štěstí, jasnou mysl kolegům, kritická a odpovědná média čtenářům, divákům a posluchačům a pokud možno co nejvíce dobrých zpráv všem.