14. 1. 2014

Platba členských příspěvků na rok 2014

Upozorňujeme, že je již možné platit členské příspěvky na rok 2014 a to dvěma způsoby:

1.V hotovosti v kanceláři SN ČR.

2. Bankovním převodem na č. účtu: 37437011/0100, var. symbol: číslo vaši členské průkazky.

Částka: 750,- Kč řádní členové, 350,- Kč senioři a studenti, 1 150,- Kč mimořádní členové.

Složenky jsme zatím nerozesílali, zaslány budou až s novým Mediažurnálem.