Pozvánka na workshop: Práce novináře v éře žurnalistiky umělé inteligence

Workshop se uskuteční29. května od 10:00 hodin ve Velkém projekčním sále České televize (Na Hřebenech II, hlavní budova ČT). Cílem workshopu, který pořádá Katedra žurnalistiky FSV UK,je seznámit aplikační partnery s projektem, nastínit vývoj umělé inteligence v žurnalistice a na základě konkrétních příkladů z praxe popsat možnosti fungování softwarových algoritmů pro tvorbu novinářského obsahu. Součástí workshopu bude také diskuze o možných hrozbách a překážkách automatizovaného obsahu (především etického rozměru či možnosti ověření a kontroly obsahů tvořených umělou inteligencí).