Předseda SN ČR ke zprávě o stavu českých médií v podcastu Českého rozhlasu

Český rozhlas se zajímal, nakolik závažná fakta obsahuje zpráva o stavu médií a svobody tisku vČesku, kterou vypracovala Evropská federace novinářů spolu sdalšími partnery (viz článek na webu SN ČR, k rozkliknutízde). Na to, jakdalece jsou naše veřejnoprávní média ohrožena, se zeptala Lenka Kabrhelová předsedy SN ČR Adama Černého. Zpravodajský podcast irozhlasu si můžete poslechnout zde. Snímek zachycuje členy mezinárodní mise, která vříjnu 2019 sbírala podklady pro posouzení mediální scény vČeské republice. Vlevo jevydavatel deníku Jylands-Posten reprezentující Severské sdružení vydavatelů novin Jorn Mikkelsen,vedle stojíředitel odboru médií Evropské vysílací unie Jean Philip De Tender,dálepředseda Evropské federace novinářů Mogens Blicher Bjerregarda předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý.