4. 6. 2018

Přihlašujte se do soutěže o nejlepší fotografii roku 1968

Cílem soutěže je připomenout přelomový rok 1968 v Československu, kdy v celé společnosti vrcholilo politické uvolnění 60. let a které zastavila srpnová okupace sovětských vojsk. Fotografická soutěž chce vedle invaze připomenout i další témata roku 1968 jako jsou významné kulturní události, divadelní a filmové premiéry, hudební koncerty, majáles, sportovní úspěchy Věry Čáslavské a Jiřího Rašky na olympijských hrách, ale i všední život roku 1968 tak, jak jej zachytili nejen profesionální, ale i amatérští fotografové.
Termíny
  • Vyhlášení soutěže: 3. 4. 2018
  • Přihlašování prací: od 3. 4. 2018 elektronicky i poštou
  • Uzávěrka: 21. 6. 2018
  • Zasedání poroty: 26. – 27. 6. 2018
  • Slavnostní ceremoniál předání cen a vernisáž výstavy v Czech Photo Centre: 16. 8. 2018
Přihlášení do soutěže
Fotografie pošlete společně s vyplněnou přihláškou (stahujte tady). –> Mail: fotografie68@rozhlas.cz –> Adresa: Vinohradská 12, Praha 2, 120 00 (obálku označte jako „Soutěž – Fotografie 68“)
Pravidla soutěže I. Fotografové nebo jejich zástupci vstupující do soutěže jejich jménem musí být držiteli autorských práv ke snímkům, nebo musí mít od držitele autorských práv povolení k přihlášení snímků do soutěže. II. Fotografie přihlášen do soutěže byly pořízeny v roce 1968 III. Jednotlivých fotografií je možno poslat maximálně deset. Fotosérie může obsahovat maximálně 9 snímků vzájemně tematicky spjatých. IV. Fotografie musí být opatřeny popiskem včeském jazyce, který zahrnuje základní informace o obsahu fotografie: kdo, co, kdy, kde. V. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence. VI. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek ze soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok. VII. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže neomezené a nevýlučné oprávnění k užití vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, společnosti tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném. VIII. Nositelé autorských práv souhlasí s pořízením kopie/scanu fotografie za účelem archivního užití ČRo. Porota, vyhlášení výsledků a výstava I. Posuzována bude historická hodnota snímků společně s jejich hodnotou estetickou. II. Autoři vybraných snímků pro výstavu mohou být vyzváni k dodání snímků v maximální tiskové kvalitě. III. Finální vyhlášení vítězné fotografie a vernisáž výstavy proběhne 16 . 8. 2018 v Czech Photo Center v Praze. IV. Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Fotografie roku 1968 od 16. 8.2018 v Czech Photo Center.