4. 3. 2022

Rezoluce CZ IPI k válce na Ukrajině

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), vyjadřuje maximální podporu a solidaritu všem novinářům v Rusku, kteří se snaží pracovat v souladu s profesionálními pravidly novinářské práce, kteří bojují proti státní cenzuře a kteří se snaží plnit svou profesionální povinnost – informovat pravdivě své čtenáře, diváky a posluchače.

 

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu odsuzuje postup ruských úřadů proti ruským médiím. Ruské úřady přímo i nepřímo prostřednictvím vlastníků médií propojených s vládou vyvíjejí tlak na obsah médií, zakazují nazývat válku, kterou Rusko vyvolalo, válkou, intervenci do Ukrajiny intervencí a válečné zločiny, jichž se na Ukrajině ruská armáda dopouští, válečnými zločiny. Došlo dokonce k rozhodnutí o zastavení rádia Echo Moskvy a zrušení jejích webových stránek. Rusko se tak snaží vrátit média do stavu, v němž fungovala za sovětského režimu, tedy jako propagandistické tlampače vládnoucí moci. V tu samou dobu Rusko, tak jako to dělalo v době vlády komunistické strany, šíří lživou propagandu do zahraničí a snaží se zpochybňovat zpravodajství nezávislých a svobodných médií fungujících v demokratických zemích.

 

Ruská armáda barbarsky ničí civilní cíle a zabíjí civilisty. Obětí jsou i novináři plnící své pracovní povinnosti. Sledujeme s úctou práci ukrajinských novinářů a všech novinářů, kteří dnes na Ukrajině pracují. Vyzýváme ruské úřady a ruskou armádu, aby v souladu s mezinárodními zákony respektovaly civilní objekty, civilní osoby a novináře při výkonu jejich práce.

 

Novináři v České republice si dobře pamatují, jak fungovala média za vlády komunistického režimu. Pamatujeme si, jak svobodu slova, která byla jedním ze základních výdobytků Pražského jara v roce 1968, potlačily sovětské tanky. Víme, jak je svoboda slova cenná. Současná ruská realita také ukazuje, že svobodu slova je možné potlačit tak, že se vlastnictví sdělovacích prostředků zmocní oligarchové s vazbami na vládu a polostátní nebo státní společnosti. Varujeme před tímto vývojem.

 

Zárukou demokracie jsou svobodná a nezávislá média. Podmínkou fungování svobodných médií je jejich nezávislost a ekonomická síla. Vyzýváme Evropskou komisi a další světové organizace, aby podpořily nezávislá média v Rusku i v dalších postkomunistických státech. 

Bez nezávislých profesionálních médií nemůže fungovat demokracie, bez nezávislých médií nebude svoboda.

 

Rezoluci přijala valná hromada CZ IPI v Praze dne 3. března 2022