Rok Karla Havlíčka Borovského se blíží – tvořte příspěvky do soutěže EPIGRAM 2021

Syndikát novinářů Vysočina vypisuje k nadcházejícímu výročí Karla Havlíčka Borovského soutěž o nejlepší (dosud nepublikované) epigramy. Krátké reflexivní básně s vtipně vyhrocenou pointou se posuzují ve dvou základních kategoriích. Autoři do 18 let mohou do soutěže poslat až tři své epigramy, autoři starší pak maximálně pět veršovaných reflexí. Vypsána je rovněž bonusová kategorie nazvaná „Dopište Karla Havlíčka Borovského“. Tu lze obeslat až třemi upravenými příspěvky původních Havlíčkových epigramů, znichž můžete použít kteroukoli část a zbytek doplnit dle své invence. Nejlepší práce budou zařazeny do sborníku EPIGRAM 2021. Podrobnější informace najdete v tomto odkazu http://syndikat-vysocina.blogspot.com/2020/06/soutez-budete-lepsi-nez-havlicek.html. Soutěžní příspěvky posílejte na e-mailovou adresu epigram2021@volny.cz do 1. března 2021, nezapomeňte uvést jméno, příjmení, datum a místo narození, poštovní adresu a soutěžní kategorii. Sbírku epigramů zpředchozího kola soutěže EPIGRAM 2016 naleznete na webové stráncehttps://syndikat-vysocina.blogspot.com/.