21. 12. 2018

Rusko, Evropa a média aneb mezinárodní konference v Sofii

Vprvní polovině listopadu se vbulharské Sofii uskutečnila mezinárodní konference na témaRusko a Evropa – hlavní problémy současné mezinárodní žurnalistiky. Na pozvání pořadatele se jí zúčastnil také zástupce Syndikátu novinářů ČR, a to předseda Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje, Marek Zouzalík. Jednodenní konference, která se uskutečnila vprostorách Ruského kulturního a informačního centra v Sofii, se aktivně zúčastnilo více než 20 vystupujících zRuska, Bulharska, Německa, Itálie a USA. Průběh sledovalo dalších 50 až 70 účastníků zejména zřad bulharských novinářů a zástupců mediálních organizací. Samotná konference měla formát kulatého stolu a byla rozdělena do dvou bloků. Dopolední část se věnovala evropským médiím a jejich úloze při šíření informací, respektive dezinformací o Rusku. Odpolední část pak byla zaměřena na problematiku národních a nacionalistických médií. Konferenci moderoval A. G. Oganesyan, šéfredaktor časopisu International Affairs, jehož vydavatelem je Ministerstvo zahraničí Ruské federace. To se také spolu sFederální agenturou RF pro tisk a masová média na organizaci této konference výrazným způsobem podílelo. Dopolední části se zúčastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF vBulharsku, A. Makarov. Marek Zouzalík na této konferenci vystoupil vzávěru dopolední části, a to skritickým projevem nazvaným „Současné Rusko očima českých novinářů“, který kpřekvapení velké části účastníků přednesl vruském jazyce. Vtomto projevu shrnul postoje české novinářské obce ksoučasnému Rusku a práci ruských médií, která ve značné míře stále působí jako nástroj státní propagandy. Český delegát po návratu konstatoval: „Vdobře rozehrané hře zpravodajských služeb není pro novináře lehké nalézt pravdu. Zdá se, že znás ruští kolegové mají úplně stejné pocity, jako my máme znich. Ukázalo se to jak během konference, tak v následné neformální diskusi. Většina projevů vyznívala prorusky, což lze přičíst výběru přednášejících. Zjevně jsem byl na této konferenci za »zlého muže« a můj projev byl tedy vnímán poněkud rozporuplně. Část účastníků konference jej akceptovala, část ne. Myslím, že jsem si vyrobil i několik nových nepřátel. Obsah projevu jsem samozřejmě konzultoval spředsedou Syndikátu novinářů ČR, Adamem Černým. A přestože jsem schopen i písemné komunikace vruštině, raději jsem pro překlad využil profesionální překladatelskou agenturu, abych měl naprostou jistotu, že ve svém projevu neudělám zásadní chybu.“ Náklady na dopravu a ubytování hradila pořádající strana, překlad diskusního příspěvku do ruštiny a cestovní pojištění uhradil Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje. Vedení Syndikátu novinářů České republiky poskytlo na tuto cestu stravné a zúčtovatelnou zálohu na mimořádné výdaje. (psk) Foto: M. Zouzalík