SN ČR signatářem výzvy IFJ k zaručení práv novinářů reportujících o olympiádě v Pekingu

MOV musí zaručit svobodu informací a garantovat práva novinářů během olympiády.

 

Vážený pane předsedo MOV Thomasi Bachu,

obracíme se na vás jako organizace, která je členem Mezinárodní federace novinářů (IFJ), největší organizace novinářů reprezentující přes 600 tisíc členů ve více než 140 zemích světa, abychom vyjádřili naše zásadní obavy týkající se pracovních podmínek novinářů pokrývajících Zimní olympijské hry organizované v Pekingu a také hrozeb týkajících se jejich soukromí a bezpečnosti.

Naše obavy jsou založeny na zkušenosti z porušování svobody tisku čínskou vládou v posledních desetiletích a z faktu, že tato země je největším žalářníkem novinářů, jak to dokumentovala Mezinárodní federace novinářů i mnohé další organizace. V posledních letech potlačování médií a svobody informací zesílilo, zvláště za vzestupu pandemie COVID-19, kterou úřady zneužily jako záminku odepírat vstup novinářům a omezit možnosti vykonávat jejich důležitou práci, a to i tehdy, když dodržovali veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.

Mnohé z těchto případů a incidentů v posledních letech dokumentovala asijsko-pacifická část IFJ a desítky jejích členských organizací a také mnohé skupiny hájící lidská práva.

Vedle obecného potlačování nezávislých médií čínské úřady opakovaně ignorovaly žádosti Klubu zahraničních korespondentů v Číně (FCCC) o zlepšení podmínek pro práci novinářů pokrývajících Zimní olympijské hry a nařídily přísná omezení svobody pohybu novinářů, která nevyhnutelně vedou k cenzuře a k omezení zpravodajství v průběhu olympiády.

Zde je třeba připomenout, že mnozí zahraniční novináře si stěžovali na nátlak, cenzuru a na to, že jim byly odepřeny akreditace Pekingským organizačním výborem olympijských her (BOCOG). Mnozí upozorňovali i na velké riziko, že zařízení, s nimiž pracují, budou napadena špehovacími programy a že budou sledována.

Vyzýváme proto Mezinárodní olympijský výbor, aby jednoznačně podpořil novinářská práva a jasně sdělil čínským úřadům, že je třeba dodržovat základní principy svobody tisku, a aby se postavil na obranu práv novinářů. Čína by neměla zasahovat do komunikace novinářů během jejich pracovního pobytu v zemi.

Úspěch olympijských her v mnohém ohledu závisí na tom, zda během nich budou novináři moci svobodně pracovat a reportovat o nich svobodně, bez cenzury, hrozeb a špehovacích praktik čínských úřadů.

S veškerou úctou

Adam Černý

předseda Syndikátu novinářů České republiky

 

 

Dopis je adresován předsedovi Mezinárodního olympijského výboru panu Thomasi Bachovi, Švýcarsko. Dopis v anglické verzi zde.